Comunicat al Comisiei Naționale „Limes”

În atenția:
Ministrului Culturii si Patrimoniului National, Direcției Patrimoniu Cultural
Comisiei Naționale de Arheologie, MCIN
Instituției Prefectului, jud. Hunedoara
Consiliului Județean Hunedoara
Muzeului Civilizației Dacice și Romane, Deva
 
Ref: Situl arheologic Micia (HD-I-s-A03214/ 92051.06), afectat de proiectul de investiții „Reabilitarea Liniei C.F. Frontieră– Curtici – Simeria”, parte componentă a Coridorului IV Pan–European (kilometri 489 + 200 – 491 + 700)
 
Comunicat al Comisiei Naționale „Limes”
În cadrul procesului de monitorizare a siturilor care compun Frontiera Imperiului Roman (cf. OMC nr. 2254/13.04.2016, art. 4), cu ocazia ședinței din 26.10.2018, desfășurate  la sediul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, Comisia Națională „Limes” a analizat pe larg situația de la Micia. Situl reprezintă una dintre cele mai importante așezări romane de pe teritoriul Daciei romane, fiind de notorietate în rândul comunității științifice internaționale. Un sit compus din mai multe obiective, castrul de dimensiuni considerabile, unde au fost așezate trei unități militare auxiliare romane, așezarea civilă, atestată epigrafic sub numele de pagus Miciensis, amfiteatrul, termele, precum și mai multe zone funerare, fiind unul dintre cele mai bine conservate de pe frontiera vestică a Daciei romane.
După cum este cunoscut situl este traversat pe o lungime de aproximativ 2 km de linia dublă de cale ferată. Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - SAderulează proiectul „Reabilitarea Liniei C.F. Frontieră– Curtici – Simeria”, parte componentă a Coridorului IV Pan–European, ce va presupune afectarea semnificativă a acestui sit în partea de maximă concentrare a structurilor arheologice. Astfel, lucrările preconizare se vor desfășoară pe un culoar ce traversează prin centru: necropola de vest, așezarea urbană de epocă romană, castrul și necropola de est.
Începând cu finele anului 2016, Comisia Națională de Arheologie (CNA) a atras atenția asupra impactului pe care aceste lucrări îl vor avea asupra sitului arheologic clasa A, Micia(aflat pe traseul proiectului de CF între kilometri 489 + 200 – 491 + 700). Înțelegând deopotrivă importanta sitului arheologic si a lucrărilor de infrastructura, s-a solicitat luarea tuturor măsurilor administrative, legislative și financiare ca cercetările arheologice preventive necesare lărgirii culoarului feroviar, precum și a drumurilor tehnologice de deservire care afectează situl să fie demarate cât mai curând posibil pentru a nu afecta nefavorabil nici situl si nici termenele de execuție ale lucrării. Adresele au rămas fără răspuns din partea Ministerului Transporturilor. În adrese se detaliau atât constrângerile legate de protecția patrimoniului cât și soluțiile concrete de rezolvare în timp util a situației, astfel încât proiectul să poată fi derulat, cu afectarea minimă a sitului.
Comisia Națională Limes coordonează activitatea de documentare a siturilor care compun Granițele Imperiului Roman de pe teritoriul României, în vederea înscrierii acestora în Patrimoniul UNESCO, prin urmare reprezintă forul responsabil cu stabilirea gradului de autenticitate și integritate a siturilor care compun aceste granițe, în conformitate cu prevederile și Convențiile internaționale, accesibile on-line (http://whc.unesco.org/en/guidelines). Precizăm că situl arheologic de la Micia va fi înscris și pe Lista Indicativă Națională. De aceea, pentru a preveni intervențiile de natură să afecteze monumentele subterane, sugerăm o atenție sporită atunci când va fi realizată cercetarea arheologică preventivă și vor fi stabilite măsurile de punere în valoare a monumentelor, în cazul unor descoperiri semnificative, ilustrate, de altfel, în cercetările non-invazive realizate recent de către echipa de cercetare autorizată de către MCIN pentru realizarea cercetărilor arheologice sistematice, sub coordonarea Mihaelei Simion. Din aceste motive, sugerăm ca toate cercetările arheologice viitoare, preventive sau sistematice, să fie realizate sub coordonarea responsabilului științific al sitului și a reprezentanților Instituției coordonatoare a cercetărilor, cei mai în măsură să asigure expertiza științifică, valorificarea și administrarea monumentului, ca o garanție în plus în vederea păstrării autenticității și integrității sitului. Pentru viitorul management al sitului sunt esențiale și propunerile de valorificare ale acestuia, care trebuie să cuprindă, ca parte esențială a ghidurilor operaționale, și accesul la situl arheologic. Or, proiectele de infrastructură trebuie să evite blocarea acestui acces prin amenajarea unor căi de legătură.
Pe data de 26.10.2018, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, membrii CNL au participat la o discuție cu reprezentanți ai autorităților județene și locale, precum și cu reprezentanții CNCFR și ai constructorului FCC ASTALDI în cadrul căreia au fost aduse la cunoștință problemele amintite mai sus în legătură cu situl de la Micia.
Având în vedere că principalul deținător de interese în realizarea unei rețele naționale feroviare sigure și funcționale precum și în protecția și conservarea patrimoniului cultural național este statul român, că ambele domenii sunt domenii ce țin de securitatea națională, CNL solicită tuturor decidenților o abordare profesionistă și realistă în ceea ce privește termenele de execuție, finanțarea și soluțiile de punere în valoare ulterioare a sitului, în condițiile finalizării proiectului de infrastructură feroviară.
CNL solicită Ministerului Culturii și Identității Naționale realizarea tuturor demersurilor necesare sprijinirii instituțiilor și arheologilor implicați în acest proiect.
 
Deva, 26 octombrie 2018