Comunicat al Comisiei Naționale Limes

Comunicat al Comisiei Naționale Limes

 

În atenția:

Domnului Răzvan CUC, Ministrul Transporturilor,
Domnului Narcis Ștefan NEAGA, Directorul General al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere,
Domnului Valer Daniel BREAZ, Ministrul Culturii și Identității Naționale,
Domnului Emilian GAMUREAC, Directorul Direcției Patrimoniu Cultural, MCIN,
Comisiei Naționale de Arheologie, MCIN
Domnului Florin FLORIAN, Prefectul județului Sălaj,
Domnului Tiberiu MARC, Președintele Consiliului Județean Sălaj,
Doamnei Corina BEJINARIU, Managerul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău,
Doamnei Doina COCIȘ, Directorul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj,
 
Ref: Situl arheologic Sutoru (SJ-I-s-A-04964 / 143183.01 ), afectat de proiectul de investiții secțiunea 3B1: „Proiectare si execuție Autostrada Transilvania sector  Topa Mică - Zimbor (3B1) km 0+000 - km 13+260”.
 
            În cadrul procesului de monitorizare a siturilor care compun Frontiera Imperiului Roman (în virtutea OMC nr. 2254/13.04.2016, art. 4), cu ocazia ședinței din 31 mai 2019, desfășurată la sediul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Comisia Națională Limes a analizat în detaliu situația sitului de la Sutoru (Cod RAN, 143183.01.01; Cod LMI: SJ-I-s-A-04964, denumire Castrul roman de la Sutoru - Gura Căpuşului), și a decis elaborarea unui comunicat, adresat tuturor instituțiilor abilitate în această speță. Situl reprezintă o importantă  așezare romană de pe teritoriul provinciei Dacia, care a funcționat în strânsă legătură cu frontiera provinciei, aflată în vecinătate. Monumentul este format din mai multe obiective: castrul, împreună cu băile identificate recent, o întinsă așezare civilă și necropola aferentă. Menționăm că acestea din urmă, adică așezarea civilă și necropola, nu au fost cartate precis, prin urmare nu apar oficial în interiorul zonei de protecție. Limitele concrete ale sitului/monumentului vor putea fi stabilite numai în urma unui proces detaliat de evaluare de teren, care să coroboreze investigațiile geofizice cu cercetările de diagnostic arheologic intruziv.
            Conform proiectului de infrastructură, o porțiune din castrul roman, termele, o mare parte a așezării civile și a necropolei vor fi afectate de culoarul autostrăzii și de bretelele de descărcare ale acesteia (a se vedea imaginea în documentul PDF atașat).

            Comisia Națională Limes, care coordonează activitatea de documentare a siturilor ce compun Granițele Imperiului Roman de pe teritoriul României, în vederea înscrierii acestora în Patrimoniul UNESCO, reprezintă forul responsabil cu stabilirea gradului de autenticitate și integritate a siturilor care compun aceste granițe, în conformitate cu prevederile și Convențiile internaționale, accesibile on-line: http://whc.unesco.org/en/guidelines. Precizăm că situl arheologic de la Sutoru este propus pentru a fi înscris pe Lista indicativă a României, iar ulterior pe listele Patrimoniului Mondial UNESCO. În noile condiții, este cert că vor fi afectate integritatea și autenticitatea sitului și a zonei acestuia de protecție, de aceea se impun măsuri pentru minimizarea daunelor.
            Pentru a preveni intervențiile care afectează ireversibil monumentul, solicităm ca în faza de proiectare, nodul de legătură să fie repoziționat, la o distantă de 200 m de ultimele urme ale siturilor arheologice cunoscute. În acest sens, sunt obligatorii investigații prealabile, fie prin diagnostic arheologic intruziv, fie prin metode de cercetare non-invazive, pentru luarea tuturor măsurilor administrative, legislative și financiare astfel încât cercetările arheologice preventive necesare construcției nodului rutier să fie demarate cât mai curând posibil, cu dublul scop de a nu afecta situl și termenele de execuție ale lucrării. De aceea, pentru a preveni intervențiile de natură să afecteze monumentul, solicităm acordarea unei atenții speciale situației semnalate.
            Descoperirile arheologice, în urma cercetărilor preventive, se prefigurează a fi foarte importante, după cum rezultă din rezultatele săpăturilor și din cele ale prospecțiunilor geofizice recente, desfășurate sub coordonarea Dr. Sorin COCIȘ. Din aceste motive, sugerăm ca cercetările arheologice viitoare, preventive sau sistematice, să fie demarate cât mai curând posibil, și să fie realizate sub coordonarea responsabilului științific și a reprezentanților instituției coordonatoare a cercetărilor, Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române.
           
Având în vedere că principalul deținător de interese în realizarea unei rețele naționale de autostrăzi,  precum și în protecția și conservarea patrimoniului cultural național este Statul Român, că ambele domenii țin de securitatea națională, Comisia Națională Limes solicită tuturor decidenților o abordare profesionistă și realistă în ceea ce privește termenele de execuție, finanțarea și soluțiile de punere în valoare a eventualelor monumente ce vor fi descoperite, în condițiile finalizării proiectului de infrastructură rutieră.
Comisia Națională Limes solicită Ministerului Culturii și Identității Naționale realizarea tuturor demersurilor necesare sprijinirii instituțiilor și arheologilor implicați în acest proiect.
 
Cluj Napoca, 19.06.2019                                                     Președintele Comisiei Naționale Limes
                                                                                                                        Dr. Felix MARCU