Limes Forum VII

Limes Forum VII

A 7-a ediție a Limes Forum a avut loc la Zalău, în zilele de 7 și 8 decembrie 2018.
În fiecare an, Limes forum s-a desfăşurat în colaborare cu una sau mai multe instituţii muzeale sau servicii deconcentrate din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu scopul diseminării rezultatelor cercetărilor realizate în cadrul Programului Național LIMES și a stadiului întocmirii documentației pentru înscrierea în Patrimoniul Mondial UNESCO a siturilor de pe frontiera romană din România.

Au răspuns invitației Consiliului Județean Sălaj 9 din cei 16 primari ai UAT-urilor pe teritoriul cărora se găsesc situri arheologice aparținând frontierelor provinciei romane Dacia. Alături de aceștia, la întâlnire au participat membri ai Comisiei Naționale Limes, alți specialiști implicați în cercetările din cadrul Programului Național Limes, precum și președintele și vicepreședintele CJ Sălaj și managerul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. Motivul organizării acestui eveniment la Zalău a fost acela că în Sălaj există cele mai multe situri aparținând frontierelor romane din România, adică 76, dintre acestea 64 fiind propuse pentru a face parte din lista UNESCO și recent incluse pe Lista Indicativă Națională.

Au dezbătut, în prima sesiune, Felix Marcu - președintele Comisiei Naționale Limes și manager al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, situația Frontierelor Imperiului Roman la nivel național și internațional, Bogdan Șandric - director adjunct Patrimoniu Digital, Institutul Național al Patrimoniului și Iosef Kovacs - arhitect, Șef Serviciu Patrimoniu Mondial al aceleași instituții, situația juridică a siturilor și terenurilor care vor face parte din lista UNESCO.

A doua sesiune a adunat o serie de prezentări științifice ale progreselor cercetărilor realizate pe situri de pe limes-ul din România. 

Concluziile întâlnirii ar putea fi rezumate după cum urmează:
- necesitatea urgentării adaptării PUG-urilor și a regulamentelor de Urbanism, pentru ca aceste situri să fie protejate în mod real;
- reprezentanții Comisiei Naționale Limes vor trimite fiecărei UAT datele spațiale ale siturilor, cu propunerile de stabilire a zonelor de protecție;
- urmează întâlniri ale specialiștilor Programului Național Limes cu reprezentanții fiecărei UAT în parte, pentru stabilirea priorităților privind viitorul management al acestor situri.