Precizări privind restaurarea siturilor arheologice. Comisia Națională LIMES

Precizări privind restaurarea siturilor arheologice. Comisia Națională LIMES

Luând în considerare reacțiile și dezbaterile publice generate de recentele declarații ale Comisiei Naționale LIMES, care au ca subiect aducerea în atenția opiniei publice și a specialiștilor a situației restaurării unor fortificații antice, Ministerul Culturii aduce următoarele precizări:

În cazul cetății Capidava, Ministerul Culturii va proceda la reanalizarea documentațiilor pe baza cărora a fost avizat proiectul de restaurare în cadrul comisiilor de specialitate, precum și modul în care au fost respectate și îndeplinite de către proiectant și de către constructor condițiile cuprinse în avizele de specialitate.

Ministerul Culturii va urmări cu atenție orice semnalări publice ale unor situații similare.

Ministerul Culturii va iniția sub egida sa un dialog între diversele categorii de specialiști privind principiile restaurării siturilor arheologice și modul în care acestea sunt materializate de către specialiști, două subiecte care au fost trecute cu vederea în ultimii ani.

Detalii privitoare la asumarea tuturor acestor demersuri ale Ministerului Culturii vor fi prezentate într-o declarație privind starea restaurării siturilor arheologice și principiile care trebuie respectate în acest sens.

Sperăm că toate aceste demersuri vor duce la o mai bună practică de restaurare a monumentelor antice.

Precizări privind restaurarea siturilor arheologice. Comisia Națională LIMES

http://www.cultura.ro/precizari-privind-restaurarea-siturilor-arheologice-comisia-nationala-limes