Programul Național „Limes” (2015-2019)

Programul Național „Limes” (2015-2019)

Programul Național “Limes” (2015–2019), instituit de Ministerul Culturii, are în vedere elaborarea documentației de specialitate privind monumentele care compun granița romană a provinciei Dacia, acestea constituind cel mai amplu monument unitar de patrimoniu din România, respectiv fiind cel mai lung sector, de aproape 1500 de km, al monumentului UNESCO cunoscut sub denumirea de “Frontiers of the Roman Empire” (FRE).

Prin finanțarea corespunzătoare a acestui program, Ministerul Culturii are în vedere ajustarea de urgență a decalajelor considerabile care se înregistrează actualmente între țările membre ale acestui proiect și țara noastră în ceea ce privește înscrierea în lista UNESCO a acestui important monument al antichității. România, deși deține cel mai lung sector de frontier romană din Europa și are o îndelungată tradiție în cercetarea acestor monumente, se află într-un stadiu incipient în ceea ce privește realizarea documentației pentru înscrierea sectorului frontierei romane din România în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în cadrul “Frontiers of the Roman Empire” (FRE).

Având în vedere complexitatea monumentului, timpul alocat inventarierii vestigiilor graniței romane situate pe teritoriul României foarte de restrâns. De aceea, derularea cât mai urgentă a activităților este esențială pentru îndeplinirea obiectivului, anume înscrierea pe Lista Tentativă a UNESCO.

Ca urmare a instituirii Programului Național “Limes” (OMC 2812/27.11.2014, cu modificări prin OMC 2254/13.04.2016) și a constituirii Comisiei Naționale “Limes” (OMC 2862/12.12.2014, cu modificări prin OMC 2293/27.04.2016), activitățile de documentare se desfășoară prin trei instituții subordonate Ministerului Culturii, respectiv prin parteneriatele pe care acestea le-au realizat cu numeroase instituții de profil din România.

Înscrierea FRE din Europa pe lista tentativă UNESCO urmează să fie efectuată la începutul anului 2018.

Înregistrarea vestigiilor graniței romane situate pe teritoriul României pe lista tentativă națională va fi realizată până la finele lunii septembrie 2016, potrivit calendarului propus de Institutul Național al Patrimoniului.

http://www.cultura.ro/programul-national-limes-2015-2019