harta Romania_Buline

RO001 | Vărădia | Vărădia | Pustă
Arcidava (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 118
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Rămășițele romane se situează în exteriorul (extravilanul) așezării moderne. Cu toate că peste castru nu s-a reconstruit ulterior, locuitorii din zonă au refolosit în parte materialul de construcție roman. De-a lungul timpului castrul a fost afectat de fenomenele natural: inundații cauzate de creșterea nivelului apei din sol.
Authenticitate: distrugerile naturale și antropice ale structurilor romane au compromis autenticitatea acestora până la un anumit punct, în special în ce privește construcția și planul acestora.

RO002 | Vărădia | Vărădia | Chilii
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 101 - 106
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Rămășițele romane se situează în exteriorul (extravilanul) așezării moderne. În timpul Imperiului Austro-Ungar a fost organizat un parc natural (castrul a fost de asememnea inclus în parc), fiind plantați copaci.
Authenticitate: Refolosirea structurilor antice a compromis autenticitatea  acestora într-o anumită măsură, mai ales în privința contrucției și planimetriei.

RO003 | Forotic | Surducu Mare | Rovină
Centum Putea (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 118
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Cu toate că rămășițețe romane sunt situate în exteriorul așezării modern, peste o parte a castrului a fost construit un drum (orientat NE-SV). Mai mult, un canal de drenaj travesează centrul fortificației. Autenticitatea castrului roman este compromisă de lipsa documentației și de intervențiile antropice.
Authenticitate: n/a

RO004 | Berzovia | Berzovia
Berzobis | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: 106 - 118
Selectat: Da | Criterii:1, 3
Integritate: Fortificația romană a fost acoperită aproape în întregime (90%) de construcția orașului modern. Sistemul zidului de incintă e încă vizibil pe unele porțiuni pe latura nordică a fortificației.
Authenticitate: Distrugerile antropice și construirea peste structurile romane au afectat autenticitatea acestora până la un anumit punct, în special în ce privește construcția și planul acestora.

RO005 | Fârliug | Fârliug
Aizis (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 118
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Rămășițele romane sunt situate în exteriorul localității moderne. Astfel castrul nu a fost afectat de construcții ulterioare. Nu s-au efectuat cercetări arheologice sistematice. Autenticitaea castrului roman e afectată de lipsa documentației.
Autenticitate: n/a

RO006 | Păltiniș | Cornuțel | Cetățuie
Caput Bubali (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 101 - 117
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Rămășițele romane sunt situate în exteriorul localității moderne. Astfel castrul nu a fost afectat de construcții ulterioare. Autenticitaea castrului roman e afectată de lipsa documentației.
Autenticitate: n/a

RO007 | Caransebeș | Jupa | Cetate
Tibiscum | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 101 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Rămășițele romane sunt situate în exteriorul localității modern și fac parte din Rezervația Arheologică Tibiscum. Doar o mica parte (în zona de nord-est) a vicus-ului militar a fost acoperită de o moară modernă. Porțile de nord și de est, zidurile de incintă, principia în parte, precum și alte clădiri din partea estică a castrului s-au păstrat și au fost partial restaurate. În partea sudică zidurile de incintă ale castrului  au fost distruse de fluctuațiile albiei râului Timiș.
Autenticitate: Distrugerile naturale și săpături mai vechi (fară documentare) au compromis autenticitatea structurilor romane într-o anumită măsură, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO008 | Obreja | Iaz | Traianu
Tibiscum | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 150
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate: Cu toate că rămășițele antice sunt situate în afara localității moderne, locuitorii au refolosit parțial materialul de construcție roman. Mai mult, o mare parte a castrului roman a fost acoperit în secolele II-III AD de noile clădiri ce aparțineau municipiului roman.
Autenticitate: Distrugerile antropice ale structurilor romane (atât moderne cât și antice) au afectat autenticitatea acestora într-o anumită măsură, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO009 | Zăvoi | Zăvoi
Agnaviae (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 101 - 106
Selectat: Da | Criterii:1, 3
Integritate: Aproximativ 40% din castru a fost acoperit de case particulare, gospodării, anexe, drumuri moderne și infrastructuri feroviare. O mare parte a zidului nordic a fost distrusă de fluctuațiile cursului râului Bistra. Nu au fost efectuate săpături sistematice, dar sistemul zidului de incintă e încă vizibil pe unele porțiuni.
Autenticitate: Distrugerile naturale și suprapunerea construcțiilor ulterioare au afectat autenticitatea acestora într-o anumită măsură, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO010 | Zăvoi | Voislova
Pons Augusti (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Părți însemnate ale castrului roman au fost acoperite de gospodării private în perioada recentă; nu au fost efectuate săpături sistematice, dar sistemul zidului de incintă e încă vizibil pe unele porțiuni.
Autenticitate: Lipsa documentației și suprapunerea construcțiilor ulterioare au afectat autenticitatea acestora într-o anumită măsură, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO011 | Teregova | Teregova | La Hideg
Ad Pannonios (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Porțiuni din castru și vicus au fost acoperite de construcția drumului european (E70). O gospodărie a fost construită în partea de nord a castrului. Râul local și inundațiile constante au distrus o mare parte a structurilor romane, dar sectorul de nord-vest al castrului (zona intervallum) s-a păstrat încă.
Autenticitate: Procesele naturale și distrugerile antropice ale structurilor romane au afectat autenticitatea acestora într-o anumită măsură, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO012 | Mehadia | Mehadia | Zidină
Ad Mediameter (?) | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Castrul roman e situat în apropierea râului Bela Reka (la nord de acesta). Inundațiile frecvente au dus la depunerea unui strat consistent de balast și pietre de râu, unele de dimensiuni considerabile. Inundațiile au afectat în special zonele de nord și de est ale fortificației. Aceste sectoare au fost afectate și de distrugeri antropogene (o casă și anexe gospodărești au fost construite cu material roman). Castrul este mai bine păstrat în zonele de sud și de vest. Vicus-ul (localizat la vest de castru) a fost de asemenea afectat de râul Bela Reka.
Autenticitate: Procesele naturale și distrugerile antropice ale structurilor romane au afectat autenticitatea acestora într-o anumită măsură, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO013 | Pojejena | Pojejena | Șitarnița
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Castrul roman și vicus-ul sunt afectate în primul rând de lucrările agricole intensive. De asemenea locuitorii au refolosit parțial materialul antic. În special partea de sud-vest a fost afectată de lucrări de utilitate publică. În situația din acest sector intervențiile moderne au afectat structura zidului
Autenticitate: Refolosirea și reconstruirea peste structurile antice au afectat autenticitatea acestora într-o anumită măsură, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO014 | Hunedoara | Brad | Petrinești
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Așezare | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: În hotarele orașului se presupune existența unei așezări romane, care poate fi o fortificație. Aceasta este asociată necropolei din punctul „Petrinești” („al Petrineștilor”) de pe șaua dintre Dealurile Muncelului și Barza (cca. 7 km SE de oraşul Brad).
Autenticitate: n/a

RO015 | Hunedoara | Bozeș
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Fortificație (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Se presupune existența unei fortificații romane între hotarele satului.
Autenticitate: n/a

RO016 | Hunedoara | Cigmău | Progadie, Cetatea (Dealul) Urieșilor, Magazia Urieșilor, Calea cu Dâmb pe Platoul Turiac
Germisara | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Situat pe cea de-a doua terasă înaltă de pe malul nordic al Mureșului, castrul are o planimetrie internă particulară. Poziția sa și unele elemente de fortificație sunt vizibile la sol în măsura în care ele urmează linia naturală a terenului.
Autenticitate: Săpături arheologice au avut loc în anii 2000 în principia și în alte clădiri oficiale, restaurarea zidurilor acestora fiind încă vizibilă la fața locului.

RO017 | Hunedoara | Vețel | Grădiște
Micia, pagus Miciensis | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru și vicus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Situat pe prima terasă a Mureșului, în principal pe malul stâng, structurile acestuia nu sunt clar detectabile la nivelul solului, doar unele structuri ale așezării civile.
Autenticitate: Săpături arheologice s-au eferctuat pe întreg parcursul secolului XX, dar fără nici o restaurare. În apropiere, așezarea civilă a beneficiat de restaurarea unor clădiri (amfitetru, thermae).

RO018 | Hunedoara | Hunedoara | Dealul Sânpetru
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Situat în vecinătatea Castelului Corvineștilor, turnul este suprapus de fortificația medievală și a fost descoperit în timpul săpăturilor arheologice din 2016.
Autenticitate: Acoperit în întregime de fortificația medievală.

RO019 | Alba | Abrud | Cetăţuia (Cetăţeaua)
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Situat pe un platou la sud-vest de oraș, are un perimetru de 300 m, șanțul fiind încă vizibil pe teren.
Autenticitate: Monumentul nu este alterat de săpături sau alte intervenții.

RO020 | Alba | Zlatna
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: În limitele localității este presupusă existența unei așezări romane, care ar putea fi o fortificație.
Autenticitate: n/a

RO021 | Alba | Ighiu | Măgulici
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Situat pe vârful Dealului Măgulici, incinta acestuia este vizibilă, având dimensiunile de 40x50 m. În prezent terenul e folosit pentru pășunat.
Autenticitate: Există câteva săpături și nici o altă intervenție asupra sitului.

RO022 | Alba | Războieni | Grajduri CAP
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Castrul e situat pe a doua terasă a Mureșului, la marginea nordică a satului, în curtea fostului CAP. La nivelul solului sunt vizibile foarte puține elemente de fortificație, terenul fiind arat intensiv începând cu jumătatea secolului XX.
Autenticitate: Partea sudică a incintei este suprapusă de curțile din spate ale caselor din sat, fără alte structuri sau elemente care să altereze situl în prezent.

RO023 | Alba | Alba-Iulia
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Fortificația e situată pe Platoul Cetate din oraș. A devenit fortificație medievală și ulterior modernă, fiind permanent sub presiune în ceea ce privește arealul. O parte a incintei de nord este vizibilă, fiind refolosită pentru a se ridica Palatul Principilor Ardealului.
Autenticitate: Zidul castrului a devenit zidul fortificației medievale, fiind ulterior înlocuit de fortificația modernă Vauban. De-a lungul secolului XX s-au efectuat săpături arheologice; restaurări semnificative au vizat porta principalis dextra, o parte din principia și barăcile din praetentura. Timp de secole suprafața castrului a fost centrul civic al orașului, aici construindu-se edificii monumentale: două catedrale (catolică și ortodoxă), Palatul Principilor, Universitatea, Muzeul, barăci militare și depozite de armament etc.

RO024 | Bistrița-Năsăud | Ciceu-Corabia | Ponița
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turnul a fost excavat în întregime, zidurile și șanțul fiind conservate primar.
Autenticitate: Nu există strat post-roman peste ruinele romane. Sunt documentate câteva faze și o anexă. Spectrul cronologic se încadrează între începutul secolului II și ultima parte a secolului III AD.

RO025 | Bistrița-Năsăud | Ilișua | Vicinal
Arcoba(da)ra | Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Rămășițele arheologice sunt bine păstrate, un sfert din suprafața castrului fiind suprapusă de construcții actuale. Restul este teren agricol, exploatat anual. Săpături arheologice s-au efectuat începând cu secolul XIX până recent.
Autenticitate: Cu excepția săpătuirilor arheologice nu au avut loc alte intervenții care să altereze castrul.

RO026 | Bistrița-Năsăud | Chiuești | Muncelul Chiueștiului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Fundația turnului este bine păstrată și se poate observa deasupra solului. Nu s-au efectuat cercetări arheologice ale acestei structuri.
Autenticitate: Nu există semne ale unor intervenții ulterioare. La suprafața ruinelor se pot observa un bogat material arheologic precum fragmente ceramice și chirpic.

RO027 | Bistrița-Năsăud | Dumbrăveni | Vârful Runcului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt foarte prost păstrate. La suprafață se pot observa ruine de formă circulară cu urme puternice de arsură și câteva cioburi. Sunt vizibile și urmele săpăturilor de la începutul anilor ’70. Structura turnului a fost afectată de lucrările agricole intensive.
Autenticitate: Suprafața turnului nu e afectată de intervenții ulterioare.

RO028 | Bistrița-Năsăud | Negrilești | Dealul Sflederului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele turnului sunt foarte bine păstrate, dimensiunile sale fiind impresionante. Nu există urme de tencuială sau piatră, doar câteva urme de arsură.
Autenticitate: Nu există cercetări arheologice care să clarifice statusul acestui obiectiv. În orice caz, ruinele sale și șanțul care le înconjoară, precum și rolul și poziția sa în rețeaua de intervizibilitate, îi confirmă autenticitatea.

RO029 | Bistrița-Năsăud | Negrilești | Cetatea lui Negru-Vodă
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Începând cu secolul XIX sau poate mai devreme, pe suprafala acestei fortificații au fost construite câteva case. În prezent abia vizibil se păstrează un colț al structurii. Lângă fortificație există o așezare deranjată de lucrările agricole repetate.
Autenticitate: Este aproape imposibil de stabilit planul intern al fortificației. Oricum atrage atenția cantitatea mare de cioburi, ruinele unui colț al clădirii și două inscripții, una ridicată de un decurion din Arcoba(da)ra și una probabil de un miles.

RO030 | Bistrița-Năsăud | Negrilești | Cornul Malului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Sunt vizibile ruine și un șanț care le înconjoară. Nu s-au identificat urme de material arheologic (chiar dacă cercetările de teren de la începutul anilor ’70 menționează existența unor fragmente ceramice romane). Structura este în proporție de 80% distrusă de despăduririle masive.
Autenticitate: n/a.

RO031 | Bistrița-Năsăud | Ciceu-Poieni | Dealul Podului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruine de formă conică, distruse în proporție de 20%  de despăduriri.
Autenticitate: Cu toate că zona e intens despădurită, suprafața turnului nu este afectată de structuri moderne sau alte intervenții ulterioare.

RO032 | Bistrița-Năsăud | Ciceu-Poieni | Vârful Osoiului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: La suprafață se poate observa o structură patrulateră. Turnul a fost excavat, stabilindu-se că are formă pătrată, are o singură fază de construcție și val de pământ.
Autenticitate: Turnul nu e afectat de construcții ulterioare.

RO033 | Bistrița-Năsăud | Purcărete | Fața Carpenului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turnul are formă rotundă, zidăria de piatră fiind vizibilă la suprafață. Încă este vizibil și șanțul. Structura este afectată de despăduriri în proporție de 10%.
Autenticitate: În zonă există câteva case moderne, dar turnul nu este afectat de acestea.

RO034 | Bistrița-Năsăud | Ciceu-Poieni | Strunga Găvojdenilor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Săpăturile din 1973 au stabilit că turnul avea formă rectangulară, cu o singură fază de lemn. În prezent structura este distrusă în întregime.
Autenticitate: n/a

RO035 | Bistrița-Năsăud | Ciceu-Poieni | Podul Milcoiei
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: În anii ’70 zidul rectangular al turnului a fost investigat arheologic. În prezent turnul este complet distrus.
Autenticitate: n/a

RO036 | Bistrița-Năsăud | Dobricel | Rângoiță
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au fost distruse de populația din zonă care a extras piatra de construcție. În plus, structura a fost afectată de lucrarile agricole.
Autenticitate: Chiar dacă structura a fost afectată, nu există urme ale unei intervenții ulterioare.

RO037 | Bistrița-Năsăud | Dobricel | Vârful Lazului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Ruine de formă conică destul de bine păstrate. Șanțul și valul de pământ sunt încă vizibile.
Autenticitate: Ruinele sunt în condiție bună, fără intervenții moderne.

RO038 | Bistrița-Năsăud | Dobricel | Locul Fătului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Distrus complet de lucrările agricole.
Autenticitate: n/a

RO039 | Bistrița-Năsăud | Sita | Casa Urieșilor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Foarte bine păstrat. La suprafață se poate observa structura circulară de piatră a turnului.
Autenticitate: Ruinele sunt într-o stare bună de conservare, fără intervenții ulterioare.

RO040 | Bistrița-Năsăud | Perișor | Turnu’ Popii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Turnul e distrus în proporție de 10% de lucrări agricole. Ruinele sunt relativ bine păstrate, la suprafață fiind vizibilă structura rotundă, de piatră și cărămidă, a acestora
Autenticitate: E un sit recent descoperit, fără urme ale vreunei intervenții târzii.

RO041 | Bistrița-Năsăud | Perișor | Corobană
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Structura turnului este complet acoperită de vegetație.
Autenticitate: n/a

RO042 | Bistrița-Năsăud | Perișor | Comoară
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt complet distruse.
Autenticitate: n/a

RO043 | Bistrița-Năsăud | Perișor | Vârful Zgăului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele fundației sunt încă vizibile. A fost excavat în ultima parte a anilor ’60. Unele porțiuni ale zidului sunt încă vizibile, la fel și șanțul.
Autenticitate: Urme masive ale intervențiilor ulterioare. Săpături arheologice și cel mai probabil extragerea pietrei.

RO044 | Bistrița-Năsăud | Perișor | Vârful Colnicului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele se păstrează în întregime, dar sunt acoperite de vegetație.
Autenticitate: Nu sunt semne ale unei intervenții ulterioare.

RO045 | Bistrița-Năsăud | Zagra | Dealul Ciorilor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele sunt bine păstrate, acoperite de puțină vegetație.
Autenticitate: Chiar daca ruinele sunt în apropiere de sat, nu există urme ale unor intervenții ulterioare asupra structurii.

RO046 | Bistrița-Năsăud | Salva | Dealul Belei
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt distruse complet de populația locală care a extras pietre și cărămizi din structura turnului.
Autenticitate: Structura a fost umplută complet cu pământ și pietre.

RO047 | Bistrița-Năsăud | Salva | Roata lui Todoran
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Localizate într-un cimitir, ruinele sunt bine păstrate. În șanțul turnului a fost amplasată o cruce comemorativă.
Autenticitate: Singura intervenție ulterioară este o cruce amplasată în șanțul turnului.

RO048 | Bistrița-Năsăud | Salva | Cetățea
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Structura fortificației s-a păstrat practic pentru că la suprafața acesteia există o cantitate imensă de pietre și fragmente ceramice care au împiedicat lucrările agricole.
Autenticitate: Întreaga suprafață a fortificației este afectată doar de lucrări agricole, nu și de structuri moderne.

RO049 | Bistrița-Năsăud | Salva | Dealul Dumbravă
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Urme ale unui turn de lemn acoperit parțial de de vegetație. Sunt vizibile și urmele unui șanț.
Autenticitate: Nu există semne ale unor intervenții ulterioare.

RO050 | Bistrița-Năsăud | Livezile | Poderei
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Castrul este situat în curțile din spate ale caselor din sat, dar terenul e folosit în principal pentru pășunat. Nu există construcții permanente pe suprafața sitului.
Autenticitate: Săpături de mică amploare au fost efectuate în anii ’60, în rest nu există alte intervenții, post-romane  sau mai târzii.

RO051 | Bistrița-Năsăud | Orheiul Bistriței
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Castrul este complet acoperit de așezarea modernă, în special de biserica evanghelică și de cimitir. Din cauza lucrărilor agricole la suprafață nu mai este vizibil mare lucru.
Autenticitate: Săpăturile din anii ’50 – ’60 au dus la prădarea pietrei pe toată suprafața. În rest, nu sunt alte distrugeri.

RO052 | Bistrița-Năsăud | Șintereag | Dealul Oului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele turnului s-au păstrat aproape complet. Există semne ale unor intervenții recente în structura acestuia.
Autenticitate: n/a

RO053 | Bistrița-Năsăud | Sărățel | Sărățel 1
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turn cu structură pătrată, cercetat arheologic. Zidurile și secțiunile arheologice sunt încă vizibile.
Autenticitate: Nu există alte intervenții ulterioare în afara cercetărilor arheologice, rămase nepublicate.

RO054 | Bistrița-Năsăud | Sărățel | Sărățel 2
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turn cu structură pătrată, cercetat arheologic. Zidurile și șanțurile sunt încă vizibile.
Autenticitate: Nu există alte intervenții ulterioare în afara cercetărilor arheologice, rămase nepublicate.

RO055 | Bistrița-Năsăud | Budacu de Jos | Dealul Cetății
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turn cu structură pătrată, cercetat arheologic. Zidurile și șanțurile sunt încă vizibile.
Autenticitate: Nu există alte intervenții ulterioare în afara cercetărilor arheologice, rămase nepublicate.

RO056 | Bistrița-Năsăud | Buduș | La Ulmi
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Structura a fost complet distrusă de lucrările agricole.
Autenticitate: n/a

RO057 | Bistrița-Năsăud | Budacu de Jos | Vârful Măgurii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele turnului sunt vizibile la suprafață. Există urme ale exploatării pietrei, iar parțial turnul e distrus de despăduriri.
Autenticitate: Urmele intervențiilor ulterioare sunt rezultatul exploatării pietrei din structura turnului.

RO058 | Bistrița-Năsăud | Șieu | Dealul Sburătorilor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruine conice înconjurate de un val de pământ. Există urme clare de intervenții recente.
Autenticitate: Urme de intervenție ulterioară.

RO059 | Bistrița-Năsăud | Monor | Dealul Braniște
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: La suprafață sunt vizibile porțiuni ale unei structuri rotunde, distrusă de despăduririle masive.
Autenticitate: Despăduriri recente au distrus structura turnului.

RO060 | Bistrița-Năsăud | Domnești | Tabla Pietroasă
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Incintă fortificată cu elemente naturale. Structura este afectată de lucrările agricole intensive.
Autenticitate: Lucrările agricole pe scară largă au distrus treptat structura. Nu sunt urme ale altor structuri pe suprafața sitului.

RO061 | Cluj | Chiuești | Dealul Crucii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele au formă circulară. Șanțul turnului poate fi observat la nord, la vest și la sud, având un diametru de circa 4 m.
Autenticitate: Singura intervenție ulterioară este o structură medievală, amplasată în interiorul turnului.

RO062 | Cluj | Chiuești | Dealul lui Mihai
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turnul destul de bine păstrat are ruine circulare. Zidul e intact, înalt de 0,7 m, la fel și șanțul, cu o lățime de aproximativ 3m.
Autenticitate: Nu există urme ale unei intervenții ulterioare.
 
RO063 | Sălaj | Fălcușa | Vârful Țîglii
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Creșterea vegetației tinere a distrus aproximativ 30% din structura zidului. Dimensiunile zidului se încadrează între 0,60 m și 0,80 m. Șanțul e vizibil pe latura de nord-est și greu observabil în rest din cauza vegetației abundente.
Autenticitate: Procesele naturale și distrugerile antropice au afectat autenticitatea structurilor romane până la un punct, în special raportat la construcția și planul acestora.
 
RO064 | Sălaj | Fălcușa | Muchia Poienii Lupului
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele turnului sunt foarte aplatizate. Se poate oserva un mic șanț în jurul turnului.
Autenticitate: n/a
 
RO065 | Sălaj | Muncel | Comoruță
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele par să fie circulare și aplatizate.
Autenticitate: n/a
 
RO066 | Sălaj | Căpâlnă | Hotroapă
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: A fost cercetat arheologic în anii ’70, dar a rămas nepublicat.
Autenticitate: Vechile săpături (fără documentație) au compromis până la un punct autenticitatea structurilor romane, în special raportat la construcția și planul acestora.
 
RO067 | Sălaj | Căpâlna | Dâmbul lui Golaș
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Ruinele sunt aplatizate. Turnul are un șanț de 2 m  lățime, bine păstrat pe toate laturile. Zidul de apărare are 1,5 m înălțime.
Autenticitate: Procesele naturale au afectat compromis până la un punct autenticitatea turnului, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO068 | Sălaj | Căpâlna | Casa Popii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele au formă de calotă, movila vizibilă având înălțimea de 1,20 m. O bună parte a zidului s-a păstrat aproape integral.
Autenticitate: Vechile săpături (fără documentație) au compromis până la un punct autenticitatea structurilor romane, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO069 | Sălaj | Căpâlna | Casa Urieșilor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Ruinele turnului apar ca o calotă aplatizată. Șanțul e vizibil pe toate laturile. Structura este afectată de un drum forestier și probabil de alte intervenții.
Autenticitate: Vechile săpături (fără documentație) au compromis până la un punct autenticitatea structurilor romane, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO070 | Sălaj | Gâlgău | Casa Popii/Poianu
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Distrus de un șanț care trece prin jumătate din turn.
Autenticitate: Vechile săpături (fără documentație) au compromis până la un punct autenticitatea structurilor romane, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO071 | Sălaj | Bârsău Mare | La Cetățea
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Ruinele au formă de calotă. Pe latura sudică șanțul este distrus de eroziune. Părți însemnate din fostul turn au fost distruse de un drum forestier.
Autenticitate: Distrugerile naturale și vechile săpături (fără documentație) au compromis până la un punct autenticitatea structurilor romane, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO072 | Sălaj | Bârsău Mare | La Cetățea
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Ruinele au formă de potcoavă. Latura nordică a structurii zidului e relativ bine păstrată. Se disting foarte puține urme ale șanțului. A fost distrus de o săpătură anterioară.
Autenticitate: Distrugerile naturale și vechile săpături (fără documentație) au compromis până la un punct autenticitatea structurilor romane, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO073 | Sălaj | Glod | Toaca Glodului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1, 3
Integritate: 40% din ruinele păstrate au fost distruse, fără a fi documentate, de exploatarea modernă a materialului de construcție. Ruinele păstrate au formă de potcoavă din cauza intervențiilor însemnate de pe latura de sud. Suprafața zidului s-a păstrat pe laturile de est, nord și vest.
Autenticitate: Zidul e construit din calcar local. La suprafață apar cărămizi, chirpic și tencuială. Reutilizarea părții sudice i-a compromis autenticitatea până la un punct.

RO074 | Sălaj | Ileanda
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele turnului apar ca o calotă aplatizată.
Autenticitate: n/a

RO075 | Sălaj | Ileanda | Coama Pietrar
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Ruinele au formă circulară și s-au păstrat până la 0,89-0,90 m înălțime. Zidul e construit din calcar local și tuf. Șanțul s-a păstrat integral, cu excepția laturii vestice. Are o lățime de circa 2 m.
Autenticitate: Distrugerile naturale și vechile săpături (fără documentație) au compromis până la un punct autenticitatea structurilor romane, în special raportat la construcția și planul acestora.

RO076 | Sălaj | Ileanda | La Căsoi
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: 30% din ruinele păstrate au fost distruse fără documentație de amplasarea unei borne topografice. Ruinele turnului sunt aplatizate.
Autenticitate: n/a

RO077 | Cluj | Cășeiu | Cetățele
Samum | Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Este amplasat pe valea Someșului, aproape de râu, pe o înâlțime care se individualizează. Înconjurat de terenuri agricole, nu s-a construit peste castru și nici nu e periclitat în vreun fel.
Autenticitate: Săpături au avut loc în perioada interbelică și ulterior în anii ’80. Nu există contrucții ulterioar sau alte distrugeri.

RO078 | Sălaj | Șoimușeni | Din deal în jos
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Localizat pe vârful dealului, se poate observa urma unui șanț pe latura de nord-est.
Autenticitate: n/a

RO079 | Sălaj | Șoimușeni | La Cărămidă
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus ? | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt vizibile doar pe latura de sud-est, având o dimensiune de 18 m. Structura a fost afectată de alunecările de teren. Nu există o planimetrie clară.
Autenticitate: n/a

RO080 | Sălaj | Cozla | Piatra Cozlii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt acoperite din abundență cu vegetație.
Autenticitate: n/a

RO081 | Sălaj | Cozla | Piatra Cozlii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au formă circulară; pe latura sudică se observă un mic șanț.
Autenticitate: n/a

RO082 | Sălaj | Vălișoara | Valea Rea
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au formă circulară și s-au păstrat până la o înălțime de circa 0,40-0,50 m. Nu par afectate de intervenții ulterioare.
Autenticitate: n/a

RO083 | Sălaj | Vălișoara | Valea Rea
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au formă circulară, dar sunt acoperite din abundență cu vegetație.
Autenticitate: n/a

RO084 | Sălaj | Ciocmani | Mănăstire
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele turnului au o formă relativ rectangulară; interiorul este scufundat. Șanțul turnului e vizibil pe toate laturile cu excepția celei de sud.
Autenticitate: Nu există semne ale vreunei intervenții ulterioare. Exceptând degradarea naturală în timp, turnul păstrează elementele structurale precum zidurile și șanțul.

RO085 | Sălaj | Rogna | La Bontauă
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turn rectangular construit în tehnica opus incertum. Șanțul turnului e mai puțin vizibil. Pe turn și în jurul acestuia este o vegetație abundentă. Zidul are o grosime de 0,70 m. A fost complet excavat dar e nepublicat încă.
Autenticitate: Distrugerile antropice ale structurilor romane au compromis autenticitatea acestora până la un punct, în special raportat la construcție și planimetrie.

RO086 | Sălaj | Podișu | Podișu
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Localizat în sat, e foarte probabil ca una din case să fie construită pe peste colțul de de sud-est ale fortificației.Rămășițele păstrate  sunt situate în curtea din spate a acelei case. 70% din suprafața acestui teren este compromisă de arăturile anuale. A fost cercetat în anii ’70.
Autenticitate: Lipsa documentației și construirea peste structurile romane le-au afectat autenticitatea până la un punct, în special raportat la construcție și planimetrie.

RO087 | Sălaj | Negreni | Podireu
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Distrus, fără documentație. Locul exact al turnului menționat nu poate fi identificat atât din cauza distrugerii avansate, cât și a vegetației abundente care blochează orice cercetare pe teren.
Autenticitate: n/a

RO088 | Sălaj | Negreni | Poiana La Arbore
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: În mare parte distrus, fără documenteție. Structura păstrată are formă sferică, foarte aplatizată. Șanțul turnului  e abia vizibil pe laturile de sud și de est. Un vechi drum forestier intersectează structura turnului, aplatizând destul de mult partea de vest a acestuia. În partea de sud  există o altă intervenție în formă de șanț, care e cel mai probabil fosta săpătură arheologică.
Autenticitate: Structura păstrată are o formă sferică aplatizată, mărginită pe două laturi de șanț. Un vechi drum forestier intersectează structura turnului , aplatizându-i destul de mult partea vestică. Pe latura de sud a ruinelor există o altă intervenție, care cel mai probabil e fosta săpătură arheologică din anii ’70.

RO089 | Sălaj | Cormeniș | Dealul Hoancelor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: 20% din ruinele păstrate au fost distruse (fără documentație) de un drum forestier modern. Ruinele sunt greu perceptibile. Pe latura de sud a turnului se observă foarte slab un șanț cu lățimea  de aproximativ 1,5 m. Turnul e distrus în partea de sud-est de un vechi drum forestier.
Autenticitate: n/a

RO090 | Sălaj | Cormeniș | Picioarele Andreichii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele păstrate sunt într-o stare foarte bună. Au o formă de calotă circulară cu mijlocul puternic adâncit. Pe latura de vest se poate observa o intrare bine păstrată. Șanțul s-a păstrat integral pe toate laturile.
Autenticitate: Elementele structurale ale turnului sunt încă vizibile (ziduri, intrare, șanț). Pe latura de est a turnului pare să existe o serie anexe și facilități.

RO091 | Sălaj | Valea Leșului | Țiclău
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: În mare parte distrus, fără documentație. E distrus în proporție de 60% de un drum forestier care taie turnul în două. Fragmente de gresie sunt răspândite împrejurul turnului. Șanțul se observă pe alocuri.
Autenticitate: Ruinele au formă de calotă sferică cu mijlocul ușor adâncit și șanțul vizibil pe alocuriîn jurul turnului.

RO092 | Sălaj | Lozna | Curmăturăță
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: În mare parte distrus, fără documentație. Ruinele turnului au formă sferică, cu mijlocul adâncit. Forma valului turnului este vizibilă pe toate laturile, dar șanțul acestuia nu mai poate fi identificat. Partea vestică a turnului e distrusă de copaci.
Autenticitate: n/a

RO093 | Sălaj | Lozna | Curmăturița
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: În mare parte distrus de căutătorii de comori. Structura turnului complet acoperită de vegetație. Calota sa sferică este vizibilă dacă se înlătură vegetația.
Autenticitate: n/a

RO094 | Sălaj | Preluci | Hornicior
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele păstrate sunt distruse în proporție de 20%  de un drum forestier modern. Ruinele sunt greu perceptibile. Pe latura sudică abia observabil se conturează un șanț. Lățimea acestuia e de aproximativ 1,5 m. În partea sa de sud-est turnul e distrus de un vechi drum forestier.
Autenticitate: n/a

RO095 | Sălaj | Preluci | Holm / Volm
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turnul s-a păstrat integral, chiar dacă în apropiere trece un drum. Structura acestuia nu are pietre ci o cantitate mare de lut ars. A fost probabil un turn de lemn, înlocuit de un turn de piatră construit lângă acesta.
Autenticitate: Șanțul turnului a fost afectat de un drum. Nu sunt vizibile urmele altor intervenții.

RO096 | Sălaj | Cliț | Fața Chicerii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Parțial distrus de procesul natural de eroziune și de vegetația forestieră. Ruinele se profilează ca un dom aplatizat. Prin mijlocul turnului se poate observa un șanț care-l taie practic în două.
Autenticitate: n/a

RO097 | Sălaj | Surduc | De-asupra Văii Hrăii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Turnul, documentat parțial în anii ’70, este practic distrus în totalitate. În prezent la suprafața solului nu se mai pot observa forme sau urme clare. Dar la fața locului, sub stratul de frunze, există un strat consistent de țigle romane, provenind probabil din structura unui acoperiș.
Autenticitate: n/a

RO098 | Sălaj | Tihău | Cetate
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt foarte bine păstrate, dar sunt și foarte aplatizate. La suprafață se pot vedea urme de arsură.
Autenticitate: n/a

RO099 | Sălaj | Tihău | Grădiște
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selected: Da
Integritate: Castrul e situat în afara satului pe un platou, un fost teren agricol neexploatat în prezent. Vallum-ul castrului este vizibil în anumite circumstanțe, la fel poziția sa și planimetria generală.
Autenticitate: Săpături de mici dimensiuni au fost efectuate în anii ’90; nu există alte intervenții sau construcții pe suprafața sitului

RO100 | Sălaj | Var | Dealul Taraboilor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele păstrate au formă de calotă sferică înaltă, cu mijlocul puternic adâncit. Un șanț larg e vizibil de jur împrejur. Turnul are diametrul de 8 m, în timp ce întreaga structură are un diametru de 20 m. În partea nordică este afectat într-o mică măsură de amplasarea unui post de supraveghere în anii 1938-1940. În valul turnului a fost implantată o bornă topografică.
Autenticitate: Exceptând zonele ușor distruse de amplasarea punctului de observație și a bornei, elementele structurale ale turnului (val și șanț) sunt bine păstrate, fiind afectate doar de trecera timpului.

RO101 | Sălaj | Prodănești | Corabie
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Urmele sunt încă vizibile pe o lungime de peste 500 m, chiar dacă este foarte erodat și parțial acoperit de vegetație tânără. În două locuri a fost distrus de construcții recente (antene gsm).
Autenticitate: n/a

RO102 | Sălaj | Prodănești | Pe Șanț
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Urmele valului sunt vizibile pe o lungime de peste un kilometru. Primii 200-300 m din capătul estic se profilează foarte puternic (până la 2 m înălțime). Pe unele porțiuni, la nord de val, apare șanțul acestuia.
Autenticitate: Eroziunea reliefului a estompat într-o oarecarte măsură elementele structurale, în special șanțul ce se întinde de-a lungul valului.

RO103 | Sălaj | Prodănești | Pe Șanț
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Urmele turnului se profilează ca un inel de aproximativ jumătate de metru înălțime, adâncit în mijloc. Nu a fost investigat arheologic, iar la suprafață nu s-a identificat material arheologic clar.
Autenticitate: n/a

RO104 | Sălaj | Ciglean | Fundătura
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: S-au păstrat urmele unui turn de mari dimensiuni. Calota sferică este de aproximativ 20-22 m în diametru și de circa 2 m înălțime. Mijlocul este adâncit.
Autenticitate: Structura turnului are elemente specifice cum ar fi incinta în formă de calotă adâncită în mijloc, cu șanț de jur împrejur. Pe latura vestică se observă elemente asemănătoare unei anexe a turnului.

RO105 | Sălaj | Brebi
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: S-au identificat rămășițele unui turn de mari dimensiuni. Calota sferică are un diametru de circa 16 m și o înălțime de aproximativ 1,80 m, cu o ușoră adâncitură în mijloc. Pe suprafața turnului și în împrejurimi sunt răspândite o mulțime de pietre de construcție deranjate.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale precum valul și șanțul.

RO106 | Sălaj | Brebi | Voievodeasa
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Urmele turnului sunt foarte aplatizate, dar vizibile la sol. Calota sferică are aproximativ 14 m în diametru și circa 0,90 m înălțime, ușor adâncită în mijloc. Pe suprafața turnului și în împrejurimi sunt răspândite pietre de construcție deranjate.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale precum valul și șanțul.

RO107 | Sălaj | Brebi | Voievodeasa
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele turnului sunt foarte bine păstrate. Calota sferică are aproximativ 16 m în diametru și 2 m înălțime.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale precum valul și șanțul.

 RO108 | Sălaj | Brebi | Mănăstire
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: O movilă circulară de pietre și pământ, foarte bine profilată, cu un diametru de aproximativ 12 m și o înălțime de 2 m.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale precum valul și șanțul.

RO109 | Sălaj | Brebi | Dealu Mare
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Rămășițele turnului se profilează ca o calotă (10 m diametru, 1,5 m înălțime), ușor adâncit în mijloc.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale precum valul și șanțul.

RO110 | Sălaj | Brebi | Dealu Mare
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele se profilează sub forma unei calote sferice bine definite (circa 19 m în diametru și 1,8 m înălțime), cu mijlocul ușor adâncit. Zidul de piatră e vizibil la suprafață.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale precum valul și șanțul.

RO111 | Sălaj | Brebi | Dealu Mare
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Urmele turnului se profilează ca un inel elipsoidal de pământ (până la 16 m în diametru și 2 m înălțime), în jurul unei gropi mari. Este parțial distrus de pădure și posibil de vânătorii de comori.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale precum valul și șanțul.

RO112 | Sălaj | Mirșid
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Valul de pământ se păstrează aporoape în întregime. Pe unele porțiuni valul este distrus.
Autenticitate: Valul se întinde între două fortificații tip burgus și face parte din sistemul extins de frontieră în care sunt integrate porți și turnuri.

RO113 | Sălaj | Ortelec | Măgurița
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele turnului se profilează sub forma unei calote sferice înalte, cu o adâncitură pronunțată în centru (0,50-0,60 m). Șanțul împrejmuitor nu este vizibil foarte clar. Obiectivul a fost distrus parțial (circa 10%) de vegetația forestieră și de o secțiune arheologică. Turnul are un plan rectangular și un diametru de 9 m, în timp ce șanțul are o lățime de 2 m.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic în anii ’70, la suprafață fiind vizibile încă pietre, cărămizi și fragmente ceramice.

RO114 | Sălaj | Ortelec | Sub Puguior
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Fortificația are formă pătrată. A fost încadrat în valul de pământ. Are structură de piatră.
Autenticitate: Are o poziție importantă în sistemul de frontiră. A fost parțial cercetat și publicat.

RO115 | Sălaj | Ortelec | Puguior
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Urmele turnului se profilează ca o calotă sferică cu mijlocul adâncit. Zidul a fost scos, piatra fiind refolosită ca material de constucție
Autenticitate: Campaniile arheologice din 1900 până în 1976 au descoperit complet zidul. Acesta are formă circulară și a fost construit în tehnica opus incertum. În prezent s-a mai păstrat doar forma acestuia în sol. Un bogat material arheologic a fost descoperit pe parcursul săpăturilor.

RO116 | Sălaj | Oretelec | Fântâna Șușigului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Incinta fortificației este clar profilată la marginea pădurii (aproximativ 25 x 65 m). Se profilează accentuat conturul rectangular al zidului, cel al șanțului și cel al unui val exterior de pământ.
Autenticitate: Elementele caracteristice ale întregii structuri, precum zidul de incintă, șanțurile și valul de pământ, sunt bine păstrate (acestea sunt afectate doar de pădurea actuală).

RO117 | Sălaj | Ortelec | Măgurița
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: În această zonă, întregul ansamblu (valul de pământ și șanțul) este bine păstrat pe o lungime ce depășește 500 m. Înălțimea valului depășește pe alocuri  2 m. Șanțul se întinde pe latura vestică.
Autenticitate: Aparține, alături de burgi, sitemului defensiv complex din această zonă.

RO118 | Sălaj | Ortelec | Clocoțăl
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele destul de bine păstrate se profilează ca o calotă sferică înaltă, cu o adâncitură de circa 1,5 m în mijloc. Pe latura de nord șanțul nu mai este vizibil din cauza eroziunii naturale a solului. Întreaga structură are un diametru de 15 m, din care turnul are aproximativ 8 m. Vânătorii de comori și creșterea vegetației au afectat starea de păstrare a acestuia.
Autenticitate: A fost cercetat în anii ’80. La suprafață nu apare material arheologic. E deranjat doar de vechile sondaje arheologice.

RO119 | Sălaj | Ortelec | Clocoțăl
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Are o formă foarte regulată, dar aplatizată, distrus parțial de vegetația forestieră. La suprafață nu apare material arheologic. Probabil a fost o construcție de lemn.
Autenticitate: n/a

RO120 | Sălaj | Ortelec | Clocoțel
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Are o formă foarte regulată, dar aplatizată (0,30 m înălțime), distrus parțial de vegetația forestieră în partea sa estică. La suprafață nu apare material arheologic.
Autenticitate: n/a

RO121 | Sălaj | Zalău | La Țigani
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Un turn distrus în mare parte, cu jumătatea sudică aplatizată de intersecția cu un vechi drum forestier, în timp ce jumătatea nordică a fost afectată de vegetația forestieră densă.
Autenticitate: Suprafața este încă plină de pietrele folosite ca meterial de construcție, în unele locuri putând fi observate și urmele fostelor ziduri. A fost cercetat în anii ’80.

RO122 | Sălaj | Zalău | Dealul Dojii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Turnul bine păstrat se profilează ca o calotă sferică înaltă (1,5 m). Șanțul din jurul aestuia este clar definit și are 2 m lățime. Parțial a fost distrus de vegetația forestieră. Documentația este nepublicată.
Autenticitate: A fost cercetat în anii ’80. La suprafață nu apare material arheologic.

RO123 | Sălaj | Zalău
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele turnului destul de bine păstrate, cu structura de formă circulară destul de aplatizată în prezent. În partea de nord și de nord-est e vizibil destul de slab șanțul. Vegetația forestieră și eroziunea naturală au distrus turnul.
Autenticitate: Turnul păstrează elementele structurale (ziduri și șanț)

RO124 | Sălaj | Zalău
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Turnul este distrus pe 20% din suprafață de un drum forestier care îl taie în partea de nord-est, fără sa fi fost documentat. Cu toate aceste e încă vizibil ca o calotă sferică destul de aplatizată. Șanțul e vizibil doar pe laturile de est și de vest.
Autenticitate: Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț), dar este afectat de drumul care traversează.

RO125 | Sălaj | Zalău
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Turnul este distrus pe 20% din suprafață de vegetația forestieră, fără sa fi fost documentat. Cu toate acestea în partea estică a turnului se profilează clar forma de calotă și șanțul.
Autenticitate: Turnul păstrază elementele structurale: ziduri și șanț.

RO126 | Sălaj | Zalău
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Turnul este distrus pe 80% din suprafață de un drum forestier care îl traversează. De asemenea structura a fost afectată de vegetația pădurii. Ca urmare forma turnului nu mai este vizibilă, dar suprafața este acoperită de material de construcție (cărămizi, pietre).
Autenticitate: n/a

RO127 | Sălaj | Stâna | Măgura Stânii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au fost parțial distruse de amplasare unui sistem de telecomunicații. Vegetația forestieră foarte densă face ca turnul să fie greu vizibil. Acesta are un diametru de 9 m. Structura are formă aproape rectangulară. Documentația este nepublicată.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic în anul 2002. Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț).

RO128 | Sălaj | Stâna | Măgura Stânii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele turnului au un plan aproape rectangular, cu interiorul destul de adâncit. Diametrul structurii este de 8 m. Vegetația forestieră a produs parțial pagube. Documentația este nepublicată.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic între anii 1968-1970. Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț).

RO129 | Sălaj | Stâna | Sub Măgura Stânii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruine destul de bine păstrate, cu plan rectangular. Întreaga structură are un diametru de 35 m, turnul având un diametru de 8 m. Fostul material litic de construcție e încă vizibil pe sol. Interiorul e destul de adâncit. Pe alocuri la suprafață se văd încă urmele zidului. Documentația este nepublicată.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic în anii ’70. Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț).

RO130 | Sălaj | Stâna | La Oroieși
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele, care au forma unui dom aplatizat, au fost în cera mai mare parte distruse de procesul de exploatare și recreșterea a vegetației. Întreaga structură are un diametru de 10 m. Șanțul nu e vizibil la suprafață.
Autenticitate: n/a

RO131 | Sălaj | Stâna | La balize
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au fost distruse în principal de exploatarea lemnului, de drumul forestier precum și de extragerea materialului litic de construcție alături de căutătorii de comori. Are un diametru de 20 m. Șanțul lat de 2 m este vizibil mai ales pe latura se sud-vest.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic în anii ’70. Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț).

RO132 | Sălaj | Zalău | Druia
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Nu a putut fi identificat pe teren.
Autenticitate: n/a

RO133 | Sălaj | Zalău | Sub Druia
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruine cu plan rectangular, destul de bine păstrate și cu șanțul clar definit. Pe latura estică șanțul a fost distrus de un drum forestier.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic în anii ’70. Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț).

RO134 | Sălaj | Moigrad | La Poiană
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruine cu plan rectangular, destul de bine păstrate. Întreaga structură are un diametru de 35 m, turnul în sine având 8m diametru. Porțiuni din zid sunt încă vizibile la suprafață.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic în anii ’70. Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț).

RO135 | Sălaj | Moigrad | Dealul Ferice
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: La suprafață sunt vizibile o calotă și un șanț care o înconjoară, precum și material de construcție. Ruinele sunt grav distruse de exploatarea modernă a materialului de construcție, de vegetația forestieră și de procesul natural de eroziune.
Autenticitate: Turnul păstrază elementele structurale (ziduri și șanț).

RO136 | Sălaj | Moigrad | Pomăt
Porolissum, | Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Castrul este amplasat pe vârful unui deal, fiind parte a unei rezervații arheologice. Mare parte a vallum-ului este vizibilă la suprafață.
Autenticitate: Pe parcursul secolului XX s-au efectuat pe scară largă atât săpături arheologice, cât și restaurări / reconstrucții: câteva clădiri din castru, un segment din latura nordică a incintei și porta praetoria.

RO137 | Sălaj | Moigrad | Dealul Citera
Porolissum | Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Amplasat pe vârful unui deal în apropiere de Pomăt, este complet acoperit de pădure, incinta sa fiind vizibilă la suprafață.
Autenticitate: Au fost efectuate câteva săpături în anii ’90, fără prezența altor intervenții de-a lungul timpului

RO138 | Sălaj | Brebi | Sub Citeră
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Amplasat pe un platou înalt, la nord de Porolissum, are incinta perfect vizibilăla suprafață, locul fiind folosit în prezent ca pășune. Incinta rectangulară este foarte bine păstrată (până la 2-2,5 m înălțime); de asemenea șanțul și valul de pământ dimprejur sunt bine profilate.
Autenticitate: Au fost efectuate săpături în anii 70, fără alte intervenții în timp. Cele două sondaje arheologice (în formă de T) au evidențiat structura fortificației.

RO139 | Sălaj | Brebi | Dunga
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Amplasat pe un platou înalt, la nord de cel menționat mai sus, are o incintă perfect vizibilă la suprafață, locul fiind folosit în prezent ca pășune. Incinta rectangulară este foarte bine păstrată, de asemenea șanțul și valul de pământ dimprejur sunt încă bine profilate
Autenticitate: Au fost efectuate săpături în anii ’70, fără alte intervenții în timp. Un sondaj arheologic transversal a evidențiat structura fortificației.

 RO140 | Sălaj | Romita | La ruine
Certiae | Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Este amplasat în apropierea satului și a văii râului Agrij, fără construcții pe suprafață, dar exploatat agricol pe întreaga suprafață. La suprafață nu sunt vizibile urme aproape deloc, cu excepția urmelor uneia dintre porți.
Autenticitate: În anii ’90 au fost efectuate săpături la porta praetoria și thermae-le amplasate în afara fortificației. Nu există alte intervenții ulterioare.

RO141 | Sălaj | Zalău | Vârful Păstaie/Păstăiasa
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Foarte bine păstrat. Sunt vizibile atât structura de piatră, cât și șanțul. Este ușor acoperit de vegetație. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic, fiind consemnate structura și o mare cantitate de material roman.

RO142 | Sălaj | Zalău | Sub Păstaie
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt acoperite de vegetație. Ruinele au o formă conică. A fost excavat dar cu rezutate insuficiente.
Autenticitate: Cu excepția urmelor lăsate de săpături nu există alte intervenții de-a lungul timpului.

RO143 | Sălaj | Românași
Largiana | Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Amplasat pe un platou la sud de sat, castrul nu este acoperit de construcții ulterioare, dar se află lângă actualul cimitir al satului. Incinta fortificaței este vizibilă la sol, dar întreaga suprafață este intens cultivată.
Autenticitate: În afara săpăturilor recente, nu au fost semnalate alte intervenții moderne.

RO144 | Sălaj | Treznea | Vârful Teghișului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele se află într-o stare destul de bună de conservare. Turnul a fost complet excavat.  Zidul are 1 m grosime cu multiple faze de rconstrucție.
Autenticitate: S-au efectuat săpături pe scară largă, structura fiind distrusă în proporție de 30% până îm prezent.

RO145 | Sălaj | Treznea | Gura Teghișului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Turnul este distrus în întregime, fapt consemnat și de raportul arheologic. Zidurile sale au fost scoase de populația locală.
Autenticitate: Există o masivă intervenție ulterioară, nedatată, probabil modernă, în căutare de piatră.

RO146 | Sălaj | Treznea | Vârful Ciungii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele turnului sunt destul de bine păstrate. Are plan circular, cu un zid gros de circa 0,80 m, construit în tehnica opus incertum. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Nu există alte urme ale vreunei intervenții moderne în afara unor sondaje arheologice.

RO147 | Sălaj | Treznea | Coasta Ciungii 2
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele au o formă circulară, cu câțiva copaci crescuți pe marginea acestora. Zidurile au o grosime de circa 1 m, fiind lucrate în tehnica opus incertum.
Autenticitate: Singura intervenție ulterioară este săpătura arheologică care a dezvelit jumătate din structură.

RO148 | Sălaj | Treznea | Coasta Ciungii 2
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Pe teren este identificabilă forma conică a ruinelor unui turn excavat, cu plan circular și un șanț încă vizibil. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Intervențiile ulterioare sunt câteva sondaje arheologice.

RO149 | Sălaj | Sângeorgiu de Meseș | Coasta Lata
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au fost distruse de copaci. A fost excavat parțial. Zidurile au fost contruite din piatră legată cu pămant, în tehnica opus incertum. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Există urme ale exploatării locale a pietrei și a două sondaje arheologice.

RO150 | Sălaj | Buciumi | Groapa Mare
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruine de formă conică. În săpătura arheologică au fost găsite pietre și fragmente de tencuială, fără alt material arheologic.

RO151 | Sălaj | Buciumi | Sub Padină
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele sunt bine păstrate. Turnul are plan circular și este construit din piatră locală, în tehnica opus incertum. Stratigrafia sugerează că distrugerea turnului s-a petrecut lent.
Autenticitate: Structura este distrusă în proporție de 70% de căutătorii de comori din secolul XIX.

RO152 | Sălaj | Buciumi | Sub Padină/Coasta Ograzii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruine conice cu copaci crescuți lângă turn. A fost excavat. Planul este circular, cu zid construit din piatră locală în tehnica opus incertum. În prezent ruinele sunt deteriorate în procent de 20%. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Singurele intervenții ulterioare sunt o serie de sondaje arheologice.

RO153 | Sălaj | Buciumi | Poiana Șeredanilor
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele sunt destul de bine păstrate. Turnul, de formă pătrată, a fost excavat, având ziduri groase de 1 m, construite în tehnica opus incertum.  A mai fost excavat anterior, în 1935, de unii pasionați de arheologie, care au distrus o parte din zid.
Autenticitate: Structura a fost parțial distrusă de unele săpături efectuate la întâmplare, ulterior fiind complet dezvelit.

RO154 | Sălaj | Stârciu | Sub Cornet
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele sunt într-o stare destul de bună de conservare. Zidurile sunt construite din calcar local.
Autenticitate: Nu există urme ale altor intervenții ulterioare, exceptând două sonadaje arheologice.

RO155 | Sălaj | Stârciu | Sub Cornet
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au fost devastate de căutătorii de comori. Lângă gropile acestora se pot observa pietre și fragmente de tencuială.
Autenticitate: Exită câteva intervenții ulterioare ale căutătorilor de comori, care au distrus structura în proporție de 40%.

RO156 | Sălaj | Stârciu | Dealul Secuiului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt foarte prost păstrate. La suprafață sunt vizibile câteva cărămizi și urme de tencuială. Devastat de căutătorii de comori.
Autenticitate: n/a

RO157 | Sălaj | Stârciu | La Frasin/Dealul Boului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Turnul are ruine conice foarte aplatizate. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Intervențiile ulterioare constau în câteva sondaje arheologice.

RO158 | Sălaj | Stârciu | Dealul Boului/Coasta Julii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1, 2
Integritate: Turnul are structură rectangulară, cu ziduri groase de circa 1 m, ridicate în tehnica opus incertum. Având în vedere cantitatea imensă de piatră e posibil ca turnul să fi fost construit în întregime din această piatră locală. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: A fost cercetat arheologic. Nu există urme ale altor intervenții ulterioare.

RO159 | Sălaj | Sângeorgiu de Meseș | Dealul /Boului Măgurița
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turn rotund cu ziduri groase, contruite în tehnica opus incertum. Actuala stare de conservare este destul de bună. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Nu există urme ale altor intervenții ulterioare, exceptând două sonadaje arheologice.

RO160 | Sălaj | Sângeorgiu de Meseș | Dealul Boului/La ferice
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Turnul are structură circulară, fiind construit din piatră, dar fără nici o urmă de mortar. Se află într-o stare destul de bună de conservare, având copaci crescuți lângă el.
Autenticitate: Turnul a fost excavat parțial. Nu există urme ale altor intervenții.

RO161 | Sălaj | Huta | Arsură
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele sunt bine conservate. Turnul a fost excavat. Are structură circulară, cu zid construit în tehnica opus incertum. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Turnul a fost complet excavat, strucura sa fiind într-o stare de degradare continuă.

RO162 | Sălaj | Huta | Arsură
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruine conice cu copaci crescuți desupra.
Autenticitate: n/a

RO163 | Sălaj | Huta | Dealu Mare
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt într-o stare proastă de conservare. A fost parțial excavat. Are o structură circulară, cu zid construit din piatră locală, în tehnica opus incertum.
Autenticitate: Există două sondaje arheologice prin structura turnului, dar fără alte intervenții ulterioare menționate.

RO164 | Sălaj | Huta | Salhiger
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selected: Yes
Integritate: Ruine conice. A fost excavat fără a se găsi însă urme ale structurii, doar câteva fragmente ceramice și tegulare.
Autenticitate: n/a

RO165 | Sălaj | Huta | Dealul Cozlii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruine distruse de copaci și exploatarea pietri. Zidul a fost descoperit pe unele porțiuni în timpul săpăturilor. Acesta a fost construit în tehnicaopus incertum. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Structura a fost aproape integral distrusă de exploatările de piatră. A fost de asemenea investigat arheologic.

RO166 | Sălaj | Huta | Dealul lui Gyuri
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruine conice distruse aproape integral. În săpătură a fost descoperită o parte a zidului.
Autenticitate: Ruinele sunt aproape în întregime distruse în urma extragerii pietrei de către localnici.

RO167 | Cluj | Vânători | Cornu Vlașinului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruine foarte bine păstrate. Structura a fost excavată. Zidurile au grosimea de circa 1 m. S-a construit în tehnica opus incertuum. Interiorul turnului a fost puțin deranjat. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Nu există alte intervenții ulterioare în afara sondajelor arheologice.

RO168 | Sălaj | Buciumi | Grădiște
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selected: Yes
Integritate: Amplasat pe o înălțime în partea de nord a satului, cu 2/3 din suprafață încadrată ca rezervație arheologică și 1/3 folosită ca teren agricol.
Autenticitate: În secolul XX dar și mai recent s-au efectuat săpături arheologice intensive și restaurări: principia, alte clădiri din interior, partea sudică a incintei.

RO169 | Cluj | Vânători | Grebăn
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele sunt bine păstrate. La suprafață, chiar și după săpături, rămân vizibile oase de animale și o cantitate impresionantă de ceramică. Zidurile sunt construite din piatră locală, în tehnica opus incertum. Dimensiunile acestuia sunt impresionante: 12,5 x 12,5 m.
Autenticitate: Structura a fost aproape integral excavată. Artefactele atestă o intervenție medievală asupra structurii.

RO170 | Cluj | Hodișu | Cornul Sonului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele sunt bine păstrate. Structura a fost excavată, dezvelind un plan pătrat, cu ziduri construite în tehnica opus incertum. Nu există urme ale unor intervenții ulterioare. Nu există documentație publicată.
Autenticitate: Nu există intervenții ulterioare, exceptând câteva sonadaje arheologice.

RO171 | Cluj | Hodișu | Dealul Cornii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Ruine conice foarte aplatizate, cu câteva fragmente ceramice la suprafață.
Autenticitate: n/a

RO172 | Cluj | Poieni | Dealul Bonciului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: : Ruinele sunt într-o bună stare de conservare. Structura a fost excavată, dezvelind un zid circular construit în tehnica opus incertum.
Autenticitate: Structura a fost integral excavată.

RO173 | Cluj | Poieni | Râmbușoi
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: : Ruinele sunt foarte bine păstrate. A fost excavat. Zidul are o structură pătrată, fiind construit din piatră locală în tehnica opus incertum. În interior au fost descoperite o vatră și un strat de refacere compus din ceramică amersecată cu mortar.
Autenticitate: Structura a fost săpată pe jumătate. Nu există urme ale unor intervenții ulterioare.

RO174 | Cluj | Poieni | Dosu Marcului
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele au formă conică umpltă cu piatră. În săpătură nu a apărut nici o urmă a structurii zidului. Există urme de lut ars.
Autenticitate: Intervențiile ulterioare sunt dovedite de lipsa completă a structurii.

RO175 | Cluj | Poieni | Horhiș
Dacia Porolissensis |Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele sunt distruse. Turnul a fost excavat. Zidul a fost construit în tehnica opus incertum și a avut planimetrie pătrată.
Autenticitate: Intervențiile ulterioare sunt dovedite de lipsa completă a structurii.

RO176 | Cluj | Poieni | Cetățea
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Structură de mici dimensiuni, bine păstrată. A fost excavată. Zidurile au fost construite din piatră locală în tehnica opus incertum. Materialul arheologic a fost răspândit în stratul de demolare.
Autenticitate: Structura a fost săpată de căutătorii de comori. Ulterior s-au efectuat și două sondaje arheologice.

RO177 | Cluj | Poieni | Poieni 1
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruine păstrate. A fost excavat. Turnul are ziduri foarte groase și bine păstrate. Partea superioară a zidului a fost demolată.
Autenticitate: Turnul a fost excavat aproape integral. Nu există urme ale altor intervenții târzii.

The tower was excavated almost completely. No other traces of later interventions.

RO178 | Cluj | Poieni | Poieni 2
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Ruinele se află într-o stare bună de conservare. Interiorul nu a fost afectat de intervenții ulterioare. Zidurile au fost construite din piatră locală în tehnica opus incertum.
Autenticitate: Intervențiile ulterioare constau în două sondaje arheologice.

RO179 | Cluj | Bologa | Măgura Bologii
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Ruinele se află într-o stare proastă de conservare. Turnul a fost excavat, are o structură pătrată, fiind construit din piatră locală în tehnica opus incertum. Zidul s-a păstrat până la 1 m deasupra fundației.
Autenticitate: Nu există urme ale altor intervenții ulterioare în afara a trei sondaje arheologice.

RO180 | Cluj | Poieni | Poieni
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1, 2
Integritate: Fortificația este descrisă într-o sursă din secolul XIX. În prezent structura este complet distrusă.
Autenticitate: n/a

RO181 | Cluj | Poieni | Poieni
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Foarte bine păstrat cu excepția sectorului dinspre vale, undea fost distrus de locuințele construite recent.
Autenticitate: Refolosirea și construcțiile pe val i-au afectat autenticitatea până la un punct.

RO182 | Cluj | Poieni | Poieni
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Foarte bine păstrat.
Autenticitate: Refolosirea și construcțiile pe val i-au afectat autenticitatea până la un punct.

RO183 | Cluj | Bologa | Grădiște
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Amplasat pe un platou la limita de est a satului, castrul este bine păstrat și vizibil (incinta și cele două șanțuri) pe teren. Interiorul este folosit ca teren agricol, dar la o scară redusă.
Autenticitate: Devalizări semnificative ale clădirilor de piatră au avut loc la începutul secolului XX. Săpături arheologice au fost efectuate în anii ’30, ’70 și în prezent. Ppe sit nu există construcții moderne sau alte intervenții.

RO184 | Cluj | Sutor
Optatiana | Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Amplasat pe valea largă a râului Almaș, castrul este acoperit de un strat gros de aluviuni, pe suprafața acestuia fiind practicată o agricultură intensivă.
Autenticitate: Localizat cu precizie abia de curând, a fost puțin excavat. Nu există alte intervenții pe sit.

RO185 | Cluj | Gilău
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Amplasat pe un platou la vest de sat, în grodinile castelului medieval/modern Wass-Bannfy. Incinta este vizibilă parțial la nivelul solului.
Autenticitate: Săpături au avut loc în anii ’80 și ’90 în interiorul castrului și pe incintă. Restaurări sau efectuat la o poartă, un turn de colț și o parte din principia. Partea estică a incintei a fost complet scoasă de șanțul castelului medieval. În rest nu există alte construcții pe suprafața castrului.

RO186 | Cluj | Liteni | Cetate
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Sub fortificația medievală se presupune existența unui burgus, dovadă fiind materialul arheologic descoperit.
Autenticitate: n/a

RO187 | Cluj | Turda | Dealul Cetății
Potaissa | Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: E amplasat pe un platou de la marginea nord-vestică a orașului, unde din anii ’90 există o rezervație arheologică. O parte a strucurilor sunt vizibile la suprafața terenului.
Autenticitate: Începând cu secolul XIX s-au efectuat săpături pe incintă și în interiorul castrului. Restaurările au vizat principia, thermae-le, câteva turnuri și zidul de incintă. Este acoperit parțial de două grădini și de o construcție provizorie care funcționează ca bază arheologică.

 RO188 | Cluj | Turda | La Furci
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Pe versantul vestic al Cheilor Turenilor, aproape de Autostrada Transilvania, se presupune existența unui turn.
Autenticitate: n/a

RO189 | Cluj | Vânători | Poic
Dacia Porolissensis | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Urmele burgus-ului sunt încă vizibile chiar dacă sunt acoperite de vegetație și copaci tineri. Se observă conturul rectangular a două valuri și a unui șanț exterior. Întreaga structură are aproximativ 30 x 29 m în suprafață și 0,50 m înălțime.
Autenticitate: Fragmente de ceramică și tencuială au apărut din săpăturile arheologice (1984).

RO190 | Mureș | Vătava | Felsőrépa,
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Fortificația e amplasată pe marginea unui platou, pe o pajiste. Dimesiunile incintei sunt de circa 15 x 15 m, sistemul său defensiv fiind compus din val și șanț. Pe latura estică în locul șanțului se află o ravenă (albie). Stare bună de conservare.
Autenticitate: Turnul de supraveghere a fost identificat în timpul perieghezei din toamna anului 2011. Ulterior sau mai organizat periegheze, cercetări arheologice aeriene și geofizice. Săpături de mică anvergură au avut loc în 2013-2014.

RO191 | Mureș | Bistra Mureșului | Dédabisztra
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da
Integritate: Turn de mici dimensiuni, fără val și șanț, folosind roca naturală. Folosit ca fortificație și în perioada medievală.
Autenticitate: Identificat într-o periegheză în anul 2011. Au fost găsite piese de metal romane.

RO192 | Mureș | Brâncovenești | Marosvécs
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Situl este localizat la marginea de nord-est a satului. În timpul evului mediu a fost construită o fortificație în partea de sud-est a castrului roman, distrugându-se mare parte din praetentura dextra. Fortificația a fost ulterior transformată într-un castel renascentist. Clădirile auxiliare ale fostului domeniu alături de funcționarea spitalului pe proprietate au provocat distrugeri serioase asupra ruinelor din praetentura și latera praetorii castrului. Vicus-ul este localizat la nord și la vest de castru. Noile clădiri ale spitalului ocupă partea de nord-vest.
Autenticitate: Cele mai timpurii săpături au fost efectuate în 1847 și 1942. Primele săpături sistematice au avut loc între 1970-1987 în castru și în vicus. Săpături de salvare s-au făcut între 2007-2011 în vicus. În 2008 s-a efectuat o cercetare geofizicăîn partea de nord-vest în vicus. În 2012 au fost excavate două zone din castru. Începând cu 2011 au fost efectuate câteva periegheze, cercetări arheologice aeriene și geofizice în castru și vicus.

RO193 | Mureș | Ideciul de Sus | Felsőidecs
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Turn de mici dimensiuni, fără șanț și val, localizat în pădure.
Autenticitate: Identificat într-o periegheză în anul 2015. Au fost găsite piese de metal romane.

RO194 | Mures | Glăjărie | Görgényüvegcsűr,
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2
Integritate: Păstrat pe câteva sute de metri, în pădure.
Autenticitate: Menționat prima oară la începutul secolului XX. Șanț și val care se desfășoară paralel cu limes-ul, blocând accesul dinspre est. Fără descoperiri care să confirme datarea, probabil roman.

RO195 | Mureș | Ibănești-Pădure | Erdőlibánfalva
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Fortificația se află pe Valea Gurghiului, pe malul stâng al râului, pe un mic platou folosit ca pășune. Turnul are plan rectangular cu colțuri rotunjite, cu dimensiunea totală de 27 x 21,5 m și dimensiunea structurii din interior de 13,5 x 17,5 m. Sistemul defensiv e compus din șanț cu val. Stare bună de conservare.
Autenticitate: Existența sitului e cunoscută din 1975. Prima săpătura a avut loc în 1979. Cercetările au fost reluate în 2011cu săpături de mică amploare. De la acest moment s-au efectuat cercetări de teren și aeriene, de asemenea și măsurători geofizice.

RO196 | Mureș | Chiheru de Sus | Feslőköhér
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Situl e localizat în pădurea de pe o culme a Dealului Pogor. Fortificația are plan rectangularcu dimensiunile totate de 31 x 35 m și cele ale structurii din interior de 15,5 x 18 m. Sistemul defensiv e compus din șanț cu val. Stare bună de conservare. De la acest moment s-au efectuat cercetări de teren, aeriene și măsurători geofizice.
Autenticitate: Necunoscut până recent, turnul de supraveghere a fost identificat în urma unei cercetări aeriene în 2011.

RO197 | Mureș | Câmpul Cetății | Vármező
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Turnul de supraveghere e amplasat în pădurea de pe vârful unei culmi muntoase situată între văile Nirajului și Săcădat. Fortificația are un plan aproximativ rectangular, măsurând 34 x 31,1 m, cu dimensiunea internă de 16,5 x 18 m. Sistemul defensiv e compus din șanț cu val. Stare bună de conservare, cu excepția a două gropi din al doilea război mondial.
Autenticitate: Prima menționare provine de la finalul secolului XIX. Începând cu 2011 s-au efectuat câteva cercetări de teren și aeriene, de asemenea și măsurători geofizice.

RO198 | Mureș | Eremitu | Nyárádremete
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Situl e localizat pe o culme a dealului Tompa, la marginea unei păduri. Ambele incinte au plan rectangular. Dimensiunile totale ale celei vestice sunt 24,5 x 30 m, cele interioare 12 x 15,5 m. Sistemul defensiv e compus din șanț dublu cu val. Incinta estică e puțin mai mică, cu dimensiuni totale de 24,5 x 22 m și cele interioare de 12 x 12 m. Intrarea a fost amplasată probabil pe latura sudică. Stare bună de conservare.
Autenticitate: Prima menționare provine de la finalul secolului XIX. Cpntă în două turnuri de supraveghere plasate unul lângă altul. Începând cu 2011 s-au efectuat câteva cercetări de teren și aeriene, de asemenea și măsurători geofizice.

RO199 | Mureș | Eremitu | Nyárádremete
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Val de pământ | Datare: c. 106 - 270
Selected: Yes
Integritate: Păstrat pe o lungime de peste 100 m, localizat în pădure, cu segmentul sudic deteriorat de un drum forestier.
Autenticitate: Menționat prima oară la începutul secolului XX. Șanț și val care se întind paralel cu limes-ul, blocînd accesul dispre est. Fără elemente de datare descoperite până în prezent, probabil roman.

RO200 | Mureș | Călugăreni | Mikháza
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Castrul roman este amplasat la margine de sud-vest a satului, pe malul stâng al râului Niraj. Vicus-ul s-a dezvoltat la est, la nord și la vest de castru, posibil mărginit la nord de râul Niraj. Pe baza informațiilor actuale clădirile thermae-lor sunt probabil cel mai proeminent edificiu al vicusi-ului. Aproximativ o treime din vicus este suprapus de satul modern, de asemenea 1/8 din fortificația castrului este acoperită de construcții moderne.
Autenticitate: Prima mențiune provine de la începutul secolului XVIII. Prima săpătură a fost efectuată în 1878. Prima săpătură sistematică a avut loc în 1961. În 2004 au avut loc săpături în praetentura. În 2011-2012 au avut loc săpături sistematice în partea de nord și de nord-vest a vicus-ului. Începând cu 2011 s-au efectuat câteva cercetări de teren și aeriene, de asemenea și măsurători geofizice. Din 2013 au început săpături sistematice în principia (zona A), thermae (zona B) și partea de nord a vicus-ului (zona C). Din 2015 s-a înființat un parc arheologic.

RO201 | Mureș | Sărățeni | Sóvárad
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Castrul roman e amplasat în centrul actualului sat, fiind localizat la est de biserica reformată. Este acoperit integral de așezarea modernă, la fel și zone întinse din vicus, inclusiv thermae-le. Potrivit datelor rezultate în urma cercetărilor de teren, așezarea civilă s-a dezvoltat la în zona de la nord și vest de castru.
Autenticitate: Prima mențiune provine de la mijlocul secolului XIX. Săpături arheologice sistematice au avut loc în 1959 în urma cercetărilor de teren efectuate cu un an înainte. Începând cu 2012 în castru și în vicus au fost întreprinse câteva periegheze, cercetări aeriene și geofizice

RO202 | Harghita | Inlăceni
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Se află  în afara satului, nu a fost distrus de lucrările agicole desfășurate pe scare larga în zonă și a fost nesemnificativ afectat de cercetările arheologice.
Autenticitate: Săpături de mică amploare au avut loc în anii ’60, fără alte intervenții post-romane sau mai târzii.

RO203 | Harghita | Odorheiul Secuiesc | Cădișeni
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Castrul este amplasat în afara satului, însă fară a se cunoaște locația exactă. A fost identificat în 1874, dar documentația a rămas nepublicată.
Autenticitate: n/a

RO204 | Harghita | Satu Mare | Cekend
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Burgus (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Este o presupusă fortificație pătrată de 36 m cu o poartă. Nu e sigur că e romană.
Autenticitate: n/a

RO205 | Harghita | Băile Homorod | -
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Burgus (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu
Integritate: Structura de piatră a fost excavată parțial în anii ’70.
Autenticitate: Ruinele fortificației sunt acoperite cu ciment, motiv pentru care și-au pierdut autenticitatea.

RO206 | Harghita | Bădeni
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Burgus (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii: 1
Integritate: Se presupune existența unui burgus roman, dar nu e sigur că fortificația e romană.
Autenticitate: n/a

RO207 | Harghita | Sânpaul
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele romane de la Sânpaul au fost în mare parte acoperite de satul modern.
Autenticitate: Contruirea pe suprafața castrului roman i-au compromisîntr-un anumit grad autenticitatea, în special raportat la construcția și planimetria acestuia.

RO208 | Covasna | Baraolt
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Castrul e amplasat în afara satului, zona fiind utilizată în principal ca pășune. Nu există construcții permanente pe sit.
Autenticitate: Săpături de mică amploare s-au efectuat în anii ’60, în rest nu există alte intervenții post-romane sau mai târzii.

RO209 | Covasna | Olteni
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Părți însemnate din fostul castru au fost acoperite de castelul medieval; în final circa 25% din structurile originale s-au păstrat.
Autenticitate: Câteva construcții medievale și moderne au compromis autenticitatea castrului roman.

RO210 | Covasna | Brețcu | Angustia
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 2, 3
Integritate: Castrul e amplasat în curțile din spate ale caselor din sat, dar terenul e folosit ca pășune. Nu există construcții permanente pe sit.
Autenticitate: Săpături de mică amploare s-au efectuat în secolele XIX și XX, în rest nu sunt urme vizibile ale unor intervenții post-romane sau mai târzii.

RO211 | Covasna | Boroșneu Mare
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1
Integritate: Ruinele romane de la Boroșneu mare au fost în mare parte acoperite de satul modern.
Autenticitate: Contruirea peste castrul roman i-au compromis autenticiatea într-un anumit grad, în special raportat la construcția planimetria acestuia.

RO212 | Covasna | Comalău | Cetate
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Castru | Datare:  c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii: 1, 3
Integritate: Castrul este amplasat în afara satului, iar terenul e folosit ca pășune. Nu există construcții permanente pe sit.
Autenticitate: Refolosirea și distrugerea structurilor antice în perioada medievală și timpurile moderne le-au compromis autenticitatea într-un anumit grad, în special raportat la planimetria acestora.

RO213 | Brașov | Râșnov/Rosenau
Cumidava | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru auxiliar din piatră. Săpătură sistematică. Nerestaurat cu potențial important.
Autenticitate: Fără intervenții ulterioare sau restaurare, grad de autenticitate ridicat.

RO214 | Brașov | Hoghiz
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru auxiliar din piatră. Nu s-au întreprins săpături arheologice, doar sondaje și prospecțiuni.
Autenticitate: Fără săpături, grad de autenticitate ridicat.

RO215 | Brașov | Cincșor/Kleineschenk
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1
Integritate: Castru auxiliar construit într-o primă fază din lemn și pământ după care din piatră. Cercetat, acoperit parțial de un lac.
Autenticitate: Stare de conservare precară.

RO216 | Brașov | Feldioara
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru parțial săpat. Are două faze de construcție, ultima fiind din piatră.
Autenticitate: Stare de conservare precară, grad ridicat de autenticitate.

RO218 | Sibiu | Boița
Caput Stenarum | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1
Integritate: Castru parțial cercetat, fără săpături arheologice. Există un plan al castrului. Nu poate fi observant de la nivelul  solului.
Autenticitate: Foarte puține informații pentru a avea o imagine completă.

RO219 | Vâlcea | Râul Vadului
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Turn ? | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu
Integritate: Fortificație de mici dimensiuni ce nu este cercetat sau săpat. Foarte puține dovezi găsite pe locul sitului .
Autenticitate: Sunt informații puține pentru a face o evaluare.

RO220 | Vâlcea | Câineni
Pons Vetus? | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Turn ? | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu
Integritate: Fortificație de mici dimensiuni–ul  nu este cercetat sau săpat. Foarte puține dovezi găsite pe locul sitului.
Autenticitate: Sunt informații puține pentru a face o evaluare

RO221 | Vâlcea | Racovița
Praetorium II | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru auxiliar din piatră. Săpat, nerestaurat cu potențial mare.
Autenticitate: Fără intervenții ulterioare, nerestaurat. Grad mare de autenticitate.

RO222 | Vâlcea | Copăceni
Praetorium I | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu
Integritate: Situl nu este cercetat sau săpat. Foarte puține vestigii descoperite în zonă.
Autenticitate: Sunt informații puține pentru a face o evaluare.

RO223 | Vâlcea | Titești
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Fortificație de mici dimensiuni din piatră. Documentare slabă.
Autenticitate: n/a

RO224 | Vâlcea | Perișani?
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Tipul sitului necunoscut | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu
Integritate: Nu poate fi identificat la nivelul solului.
Autenticitate: n/a

RO225 | Vâlcea | Călimănești
Arutela | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 3
Integritate: Fortificație de mici dimensiuni, parțial reconstruită după ce a fost mutat din locul originar ce se află sub albia râului Olt.
Autenticitate: Nu/ grad de autenticitate redus.

RO226 | Vâlcea | Rădăcinești
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Fortificație de mici dimensiuni cu două faze de construcție: prima din lemn, iar cea de a doua din piatră. Săpături arheologice puține.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate grație puținelor săpături arheologice.

RO227 | Vâlcea | Jiblea | La Gaitini
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Posibil un castru auxiliar. Foarte puține săpături, nu poate fi observat la nivelul solului.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate grație puținelor săpături arheologice.

RO228 | Vâlcea | Sâmbotin
Castra Traiana | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Fortificație de mici dimensiuni în care s-au făcut foarte puține săpături. Două faze de construcție, cea de a doua din piatră. Cea mai mare parte este distrus, mai este vizibil doar colțul de est.
Autenticitate: Stare de conservare precară.

RO229 | Vâlcea | Stolniceni
Buridava | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Se presupune a fi un castru auxiliar. Este necercetat. Nu se poate observa nimic la fața locului.
Autenticitate: n/a

RO230 | Vâlcea | Ioneștii Govorii
Pons Aluti | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Băi romane | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Se presupune a fi un castru de mici dimensiuni din pământ și lemn. Nu a fost săpat sau cercetat.
Autenticitate: n/a

RO231 | Vâlcea | Drăgășani (fost Momotești)
Rusidava | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Se presupune a fi un castru de mici dimensiuni din pământ și lemn. Puține săpături întreprinse.
Autenticitate: n/a

RO232 | Olt | Enoșești
Acidava? | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Se presupune a fi un castru din lemn și pământ. Săpături întreprinse în așezarea civilă.
Autenticitate: n/a

RO233 | Olt | Reșca
Romula/Malva | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castrul de la Resca a fost compromis din cauza unui alt sistem de fortificații. Sunt trei forturi, toate cu val de pământ. Stare de conservare precară.
Autenticitate: n/a

RO234 | Dolj | Slăveni
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru auxiliar de mari dimensiuni. Are două faze de construcție, cea de a două din piatră. Starea de conservare este bună, cu lucrări de restaurare importante.
Autenticitate: Restaurare intensivă, autenticitate puțină.

RO235 | Olt | Tia Mare
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Castru auxiliar, neinvestigat.
Autenticitate: n/a

RO236 | Teleorman | Izlaz-Vedea | Racovița
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru legionar (?) | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Cel mai probabil un castru auxiliar. Nu se mai poate observa nimic la nivelul solului. Fără săpături arheologice.
Autenticitate: n/a

RO237 | Brașov | Bran | Drumul Carului
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Castru de mici dimensiuni parțial păstrat și suprapus de o clădire modernă.
Autenticitate: Stare de conservare bună, parțial suprapus de o clădire modernă.

RO238 | Argeș | Rucăr | Scărișoara
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru de mici dimensiuni| Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Castru de mici dimensiuni parțial păstrat și cercetat. A fost folosit doar în timpul domniei lui Traian.
Autenticitate: Jumătate din castru este suprapus de o clădire modernă. Se cunosc puține despre gradul de conservare.

RO239 | Argeș | Voinești | Mailatoaia
Dacia Inferior |Localizare pe hartă
Băi romane | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Băile alături de castrul din apropiere au fost folosite doar în vremea lui Traian. Starea de conservare este foarte bună, toate structurile din piatră se păstrează pe diferite nivele de înălțime.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate.

RO240 | Argeș | Câmpulung Muscel I | Jidova
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Singurul castru cu incită de piatră de pe limes Transalutanus. Parțial restaurat.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate

RO241 | Argeș | Câmpulung Muscel II | Pescăreasa
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: c. început de sec. 2.
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Fortificație de mici dimensiunice face parte dintr-un concept strategic. Parțial conservat sub pământ,i nu este suprapus de nicio clădire modernă.
Autenticitate: Dificil de estimat starea de conservare.

RO242 | Argeș | Purcăreni
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Castru de pe Limes Transalutanus, val de  pământ. Distrus de fluviu și intervenții la capul de pod.
Autenticitate: Nu este cercetat. Nu se conservă structuri vizibile la suprafață, parțial uprapus de locuințe moderne.

RO243 | Argeș | Albota
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu | Criterii:-
Integritate: Castru de pe Limes Transalutanus,fără structuri vizibile la suprafață, cu val de pământ.
Autenticitate: Stare de conservare bună.

RO244 | Argeș | Săpata de Jos
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Castru de pe limes Transalutanus, nu are structuri vizibile la suprafață. Este construit din pământ și lemn cu structuri interioare din cărămizi, dar este suprapus de o livadă.
Autenticitate: Parțial investigat cu o stare de conservare bună.

RO245 | Argeș | Săpata de Jos
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Băi romane | Datare: 235 - 245
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Băi parțial păstrate.
Autenticitate: Stare de conservare precară.

RO246 | Argeș | Săpata de Jos
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 235 - 245
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Castru de mici dimensiuni localizat la 35 m de fortul principal (RO244). Are un val de pământ. Parțial suprapus de un stâlp de înaltă tensiune.
Autenticitate: Starea de conservare greu de determinat din cauza investigării parțiale.

RO247 | Argeș | Izbășești
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Castru de pe limes Transalutanus, cu structuri de pământ vizibile la suprafață și val de pământ.
Autenticitate: Starea de conservare greu de determinat din cauza investigării parțiale, valul și șanțul dinspre sud cu stare bună de conservare. 

RO248 | Argeș | Urlueni
Dacia Inferior |Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu | Criterii:1, 2
Integritate: Castru de pe limes Transalutanus ce are structuri din cărămizi, cu structuri de pământ vizibile la suprafață.
Autenticitate: Stare bună de conservare.

RO249 | Argeș | Urlueni
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu | Criterii:1
Integritate: Castru de pe limes Transalutanus, vizibil la nivelul solului cu val de pământ (prăbușit parțial în râpa Cotmenei)
Autenticitate: Stare de conservare proastă din cauza lucrărilor agricole.

RO250 | Olt | Crâmpoia
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu 
Integritate: cercetat prin săpături sistematice, vizibil la nivelul solului cu val de pământ 
Autenticitate: n/a

RO251 | Teleorman | Gresia
Dacia Inferior |Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru ce supraveghea o trecere de frontieră, cu val de pământ vizibil la nivelul solului
Autenticitate: Destul de bine conservat cu un element de autenticitate crescut.

RO252 | Teleorman | Roșiorii de Vede | Valea Mocanului
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Val | Datare: 200 - 245
Selectat: Da | Criterii:1
Integritate: Val aflat în apropierea drumului roman, ambele fiind bine păstrate.
Autenticitate: Starea de conservare bună

RO253 | Teleorman | Roșiorii de Vede | Valea Mocanului
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: 200 - 245
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate: Turn aflat la 100 m în spatele palisadei, nesăpat.
Autenticitate: Relativ bine păstrat având în vedere informațiile magnetometrice.

RO254 | Teleorman | Roșiorii de Vede | Valea Urlui
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate: Fără săpături arheologice.
Autenticitate: : Relativ bine păstrat având în vedere informațiile magnetometrice.

RO255 | Teleorman | Roșiorii de Vede | Epureasca
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Turn | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu

RO256 | Teleorman | Băneasa
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 105 - 118
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate: Fortificație de mici dimensiuni, nesăpată.
Autenticitate: Relativ bine păstrat având în vedere informațiile din prospecțiuni.

RO257 | Teleorman | Băneasa
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru cercetat arheologic, cu nivelul antic intact în colțul de sud-vest, cel mai afectat de eroziune
Autenticitate: Stare de conservare relativ bună cu un grad mare de autenticitate.

RO258 | Teleorman | Putineiu
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Da | Criterii:1
Integritate: Castru de mici dimensiuni ce a fost săpat intensiv în partea de vest. Valul este bine profilat în teren.
Autenticitate: Bine păstrat cu grad ridicat de autenticitate.

RO259 | Teleorman | Traian | Flămânda
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 200 - 245
Selectat: Nu

RO260 | Prahova | Drajna de Sus
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 102 - 118
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru din piatră, săpat. Cercetarea arheologică a fost făcută în mai multe etape. De curând s-a descoperit și cercetat o clădire (praetorium?) nouă.
Autenticitate: Bine păstrat, grad ridicat de autenticitate. Fortul este suprapus de satul actual.

RO261 | Prahova | Mălăești
Dacia Inferior |Localizare pe hartă
Castru | Datare: 102 - 118
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Vestigiile romane sunt localizate în afara satului. Chiar dacă situl nu a fost suprapus de clădiri moderne, localnicii au folosit materialul roman de construcție. În prezent au loc investigații arheologice. Băile au fost cercetate în întregime și urmează a fi restaurate.
Autenticitate: Din informațiile provenite din cercetările arheologice și de teren, fortul este bine păstrat. Structurile antice prezintă un grad ridicat de autenticitate. Băile sunt foarte bine conservate.

RO262 | Prahova | Târgșorul Vechi
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 102 - 118
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Fortul este parțial suprapus de o mânăstire. Băile se află pe proprietatea mânăstirii. În urma cercetării arheologice s-a observat distrugerea parțială a fortului de locuințele medievale.
Autenticitate: Relativ bine păstrat, cu un grad ridicat de autenticitate.

RO263 | Buzău | Pietroasele
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 102 - 118, sec. III
Selectat: Nu
Integritate: Fortul este suprapus de satul actual.
Autenticitate: Băile sunt bine păstrate. Castrul este suprapus de satul actual.

RO264 | Silistra | Durostorum | Durostorum
Durostorum | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru auxiliar/ legionar | Datare: 1 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru legionar începând cu sfârșit de sec. I – început de sec. II p. Chr până în sec VII p. Chr. Între sec X-XI p. Chr. devine fortificație bizantină. Atât castrul de legiune roman cât și zidurile cetății romane târzii sunt suprapuse de orașul actual Silistra. Așezarea civilă și municipium –ul de pe partea românească sunt afectate de eroziunea cauzată de râu (îndeosebi cuptoarele atelierelor de pe malul sudic al râului)
Autenticitate: Durostorum/ Ostrov, site „Ferma 4”/Regie (com. Ostrov, jud. Constanța), 2-2,5 km distanță de castrul de legiune. Acest spațiu aparține așezării civile și a municipium –lui Durostorum (municipium Aurelium Durostorum). Datare: sec. II-IV p. Chr.; suprafață estimată: aproximativ 24 ha, intens investigate începând cu anul 1997. Cuptoare pentru ceramică, un edificiu cu hypocaust și palaestra, un horreum și un sistem de captare a apei, o altă clădire (nr. 3) la nord de băi cât și locuințe private dispuse la nord și sud de băi și clădirea nr.3. Mai există o necropolă ce se datează în sec. IV p. Chr. și un nivel de locuire de sec. X-XI p. Chr. Grad ridicat de autenticitate.

RO265 | Constanța | Dervent | Dervent
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru de mici dimensiuni | Datare: 106 - 400
Selectat: Nu

RO266 | Constanța | Canlia | Canlia
Cimbrianae | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 700
Selectat: Nu

RO267 | Constanța | Izvoarele | Pârjoaia
Sucidava | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 650
Selectat: Da | Criterii:1
Integritate: Identificată, dar neinvestigată arheologic. Cel mai probabil nu este suprapusă de vreun alt nivel de locuire târzie. Stare bună de conservare
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate.

RO268 | Constanța | Oltina | Măciuca
Altinum | Moesia Inferior |Localizare pe hartă
Castru | Datare: 270 - 600
Selectat: Nu

RO269 | Constanța | Viile | Beilic
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 600
Selectat: Nu

RO270 | Constanța | Dunăreni | Dunăreni
Sacidava | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Intervenții arheologice minore, fără suprapuneri sau construcții moderne. Stare bună de conservare.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate.

RO271 | Constanța | Rasova | Rasova
Flaviana | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Horreum/așezare civilă | Datare: 106 - 600
Selectat: Nu

RO272 | Constanța | Cernavodă | Hinog
Axiopolis | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru auxiliar/ legionar | Datare: 106 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Parțial cercetat în sec XX. Se crede că are o stare de conservare bună. Acum face parte dintr-o zona cu restricție militară.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate.

RO273 | Constanța | Seimenii Mari | Seimenii Mari
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Burgus | Datare: 280 - 500
Selectat: Nu

RO274 | Constanța | Capidava | Capidava
Capidava | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru auxiliar| Datare: 102 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Săpături arheologice din 1924 ce continuă până în prezent. Curtina antică este păstrată foarte bine, iar starea de conservare era bună înainte de intervențiile recente de restaurare.
Autenticitate: Refolosirea materialelor și construirea peste structurile deja existente au dus  într-o oarecare măsură la compromiterea autenticității fazei bizantine a cetății (curtina și locuirea intramuros). Autenticitatea curtinei a fost din nou alterată în timpul procesului de restaurare din 2015, proces ce dorea schimbarea paramentului, înălțarea curtinei și ridicarea turnurilor și a porților. În trecut zidurile curtinei se păstrau pe o înălțime de 3-4 m până la 6 m.

RO275 | Constanța | Topalu | Topalu
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru legionar | Datare: 280 - 600
Selectat: Nu

RO276 | Constanța | Hârșova | Hârșova
Carsium | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 102 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Cercetări arheologice în curs, parțial suprapusă de orașul modern (necropola și așezarea civilă). Poarta de Nord este singura structură a fortificației romane târzii care s-a mai păstrat, fără a lua în calcul structurile intramuros. Curtina medievală s-a păstrat (sectoarele de nord și vest cât și o parte din portul antic).
Autenticitate: Fortificația se află într-o zonă declarată rezervație naturală. A suferit deteriorări masive în evul mediu și în perioada modernă. Mare parte din vestigiile romane din Hârșova au fost distruse în timpul ocupației turcești (sec al XIX lea) iar materialul de construcție refolosit.

RO277 | Constanța | Gârliciu | Gârliciu
Civs | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru auxiliar | Datare: 106 - 400
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate:Vizibil pe fotografii satelitare însă necercetat arheologic. Nu pare a fi suprapus de vreo locuire târzie; se află într-o stare de conservare bună.
Autenticitate: Cu siguranță prezintă elemente de autenticitate.

RO278 | Tulcea | Frecăței | Frecăței
Beroe | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru auxiliar| Datare: 106 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate: Investigațiile arheologice au fost minore asupra fort-ului roman ce este suprapus de o incintă medievală. Stare de conservare nu este cunoscută însă nu există intervenții moderne.
Autenticitate: Este posibil să reprezinte un element de autenticitate însă construcțiile medievale să–l fii distrus.

RO279 | Tulcea | Turcoaia | Turcoaia
Troesmis | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru auxiliar/ legionar | Datare: 50 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Complexul este format din două fortificații mari, un castru de legiune, o așezare civilă, necropolă și un sistem de captare a apei. Cercetat parțial în sec XIX – XX. Cetatea de vest este practic nealterată și este suprapusă de o locuire medievală  Stare foarte bună de conservare
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate.

RO280 | Tulcea | Măcin | Măcin
Arrubium | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 50? - 400
Selectat: Nu

RO281 | Tulcea | Garvăn | Garvăn
Dinogetia | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Cercetat arheologic începând cu anul 1939. Stare bună de conservare a sistemului defensiv și a clădirilor interioare (suprapuse de un nivel medieval).
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate.

RO282 | Galați | Galați | Barboși
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 400
Selectat: Da
Integritate:  Reprezintă cea mai importantă parte a unui teritoriului aflat la confluența Dunării cu Siretul. Acest teritoriu este mărginit de un val de pământ semicircular de aproximativ 25 km lungime ce poate fi văzut aproximativ jumătate din distanța sa. Cele mai bine păstrate părți sunt reprezentate de capetele valului (în sud și est). În interiorul acestui teritoriu găsim câteva Fortificație de mici dimensiuni–uri mici și numeroși tumuli.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate

RO283 | Tulcea | Luncavița | Luncavița
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 106 - 600
Selectat: Nu
Integritate: Zidurile au fost distruse în contemporaneitate. Nu au fost făcute cercetări arheologice și nu există informații despre locuirea  timpurie romană.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate.

RO284 | Tulcea | Isaccea | Noviodunum
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru legionar/ auxiliar/ Sediul flotei Classis Flavia Moesica | Datare: 50 - 650
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Sit complex ce include o locuire pre-romană (celtică), una romană ( cu castru, basilica, așezare civilă, trei șanțuri defensive, necropole și apeducte ce se întind pe 100 ha și se datează din sec I p. Chr. până în sec VII p. Chr.), o alta bizantină și se încheie cu o fortificație otomană în sec. al XVI lea. Cercetată arheologic din 1955. Curtinele nordice au fost afectate puternic de eroziuni cauzate de râu. Stare de conservare bună, în special a sistemului defensiv cât și a clădirilor interioare (suprapuse de nivel medieval).
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate pentru structurile antice chiar dacă au fost suprapuse parțial de clădiri medievale.

RO285 | Tulcea | Tulcea | Tulcea
Aegysus | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru | Datare: 50 - 600
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Sit ce ocupă partea superioară a Dealului Independenței din cadrul rezervației arheologice și a complexului muzeal. Locuire pre-romană, băi, ziduri ale fortificației romane, horrea?. Suprapusă de locuirea bizantină și elemente de fortificație cât și de locuirea din sec. XIV. Stare bună de conservare.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate  a structurilor antice cu toate că peste toată zona de acropolă s-a construit.

RO286 | Tulcea | Mahmudia | Mahmudia
Salsovia | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Fortification/ Auxiliary Castru | Datare: 106 - 700
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate: Investigații arheologice minore, nesuprapusă de vreo clădire modernă. Stare de conservare destul de bună având în vedere pagubele create de tranșeele din Primul război mondial și de furtul de piatră. Datarea fortificației și a așezării se face doar în perioada romană târzie (sec. III-VI p. Chr.)  chiar dacă artefacte din secolele I-III p. Chr. sunt prezente în număr mare.
Autenticitate: Cu siguranță reprezintă un element de autenticitate

RO287 | Tulcea | Murighiol | Murighiol
Halmyris/Salmorus | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru Auxiliar | Datare: 106 - 700
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate:  Sit preroman (sec. VI-I a. Chr.) și fortificație romană cu așezare civilă și port (început de sec. II – VII p. Chr.) Cercetat arheologic din 1981. Stare bună de conservare, în mod special a curtinei, turnurilor, basilicii episcopale, băilor romane  din apropierea porții de nord, barăcior și a Principia-ei. În cripta bazilicii episcopale au fost descoperite rămășițele martirilor Epictetus și Astion din 290 p. Chr.
Autenticitate: Grad ridicat de autenticitate, după sec al VII lea nu a fost deranjată de intervenții ulterioare.

RO288 | Tulcea | Dunăvățu de Sus | Dunăvățu de Sus
Ad Stoma | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: 200 - 600
Selectat: Nu

RO289 | Constanța | Oltina | Capu Dealului
Moesia Inferior | 27,631589 / 44,191803
settlement | Datare: 106 - 600
Selectat: Nu

RO290 | Tulcea | Peceneaga | Peceneaga
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
quadriburgium | Datare: 300 - 600
Selectat: Nu

RO291 | Tulcea | Traian | Traian
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
quadriburgium | Datare: 270 - 600
Selectat: Nu

RO292 | Tulcea | Jijila | Jijila
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
quadriburgium | Datare: 270 - 600
Selectat: Nu

RO293 | Tulcea | Rachelu | Rachelu
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
quadriburgium | Datare: 270 - 600
Selectat: Nu

RO294 | Tulcea | Dunăvățu de Sus | Cetatea Zaporojenilor
Gratiana? | Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Fortificație de mici dimensiuni| Datare: 270 - 600
Selectat: Da | Criterii:1, 2
Integritate: Fortificație ce supraveghea gurile de vărsare  Dunării. Identificată în literatura de specialitate cu Gratiana, investigată în a doua jumătate a sec. XIX. și cercetată arheologic din 1987 până în 1993. Fortificația de mici dimensiuni, nu are ziduri din piatră în interior ci doar structuri de lemn și chirpici cu un posibil port în apropiere. Nivelul de locuire romană târzie începe în sec. al IV lea p. Chr. odată dominia lui Valens. Starea de conservare bună.
Autenticitate: Grad mare de autenticitate fără intervenții ulterioare.

RO295 | Mehedinți | Insula Banului | Insula Banului
Transdiana | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Legionary fortress | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:1
Autenticitate:castru de marș, castru auxiliar.

RO296 | Mehedinți | Turnu-Severin | Turnu-Severin
Drobeta | Dacia Superior | Localizare pe hartă
Auxiliary fort/Legionary fortress | Datare: 106 - 600
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru auxiliar cercetat, suprapus în colțul de sud-vest de un turn medieval. Este localizat în curtea muzeului local.
Autenticitate: Stare bună de conservare, din cauza lucrărilor de restaurare și-a pierdut din autenticitate.

RO297 | Hinova | Hinova | Hinova
Moesia Inferior | Localizare pe hartă
Castru legionar | Datare: 270 - 400
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Fort/quadriburgium este cercetată integrală partea ce nu este suprapuă de altă locuire.
Autenticitate: Foarte bine păstrat, lucrări minore de restaurare, grad de autenticitate ridicat.

RO298 | Dolj | Desa | Desa
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Auxiliary fort/Legionary fortress | Datare: 106 - 400
Selectat: Nu | Criterii:n/a

RO299 | Dolj | Bistreț | Bistreț
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Auxiliary fort/Legionary fortress | Datare: 106 - 400
Selectat: Nu | Criterii:n/a

RO300 | Olt | Grojdibodu | Grojdibodu
Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Auxiliary Castru | Datare: c. 106 - 270
Selectat: Nu | Criterii:n/a

RO301 | Olt | Celei | Celei
Sucidava | Dacia Inferior | Localizare pe hartă
Fortress | Datare: 106 - 600
Selectat: Da | Criterii:1, 2, 3
Integritate: Castru de marș/ Castru cercetat face parte dintr-un parc arheologic, bine păstrat și fără suprapuneri de locuire.
Autenticitate: Foarte bine conservat lucrările de restaurare au alterat autenticitatea. Lucrările de restaurare au vizat anumite părți ale castrului, pățile neafecate de restaure își păstrează autenticitatea. 

RO302 | Sânnicolau Mare | Sânnicolau Mare | Sânnicolau Mare 1
Dacia Superior | Localizare pe hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:  Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue. 
Autenticitate: n/a
 
RO303 | Sânnicolau Mare | Sânnicolau Mare | Sânnicolau Mare 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue.
Autenticitate: n/a
 
RO304 | Saravale | Saravale | Saravale 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue.
Autenticitate: n/a
 
RO305 | Saravale | Saravale | Saravale 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue.
Autenticitate: n/a
 
RO306 | Saravale | Saravale | Saravale 3
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue.
Autenticitate: n/a
 
RO307 | Sânpetru Mare | Igriş | Igriş 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue.
Autenticitate: n/a
 
RO308 | Sânpetru Mare | Igriş | Igriş 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue.
Autenticitate: n/a
 
RO309 | Sânpetru Mare | Igriş | Igriş 3
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ vizibil al suprafață, cu o înălțime de 0.5. și 1 m. Fiind practicată o agricultură intensivă este supus unei deteriorări continue.
Autenticitate: n/a
 
RO310 | Periam | Periam | Periam 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO311 | Satchinez | Satchinez | Satchinez 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO312 | Satchinez | Satchinez | Satchinez 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO313 | Satchinez | Satchinez | Satchinez 3
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO314 | Orţişoara | Călacea | Călacea 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO315 | Orţişoara | Călacea | Călacea 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO316 | Orţişoara | Călacea | Călacea 3
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO317 | Orţişoara | Călacea | Călacea 4
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO318 | Orţişoara | Călacea | Călacea 5
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO319 | Sânandrei | Carani | Carani 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Sturctura valului de pământ este aplatizată, menținând o înălțime între 0,25 și 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut. Agricultura a afectat iremediabil structura internă a valului de pământ.
Autenticitate: n/a
 
RO320 | Otelec | Otelec | Otelec
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO321 | Cenei | Cenei | Cenei
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO322 | Carpiniş | Carpiniş | Carpiniş
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO323 | Becicherecu Mic | Becicherecu Mic | Becicherecu Mic
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, valul este încă vizibil, având o înălțime de 0,25 m până la 0,5 m. Șanțul este de asemenea vizibil, având o adâncime de 0,5 m.
Autenticitate: n/a
 
RO324 | Satchinez | Hodoni | Hodoni
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO325 | Orţişoara | Calacea | Calacea 6
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, valul este încă vizibil, având o înălțime de 0,25 m până la 0,5 m. Șanțul este de asemenea vizibil, având o adâncime de 0,5 m.
Autenticitate: n/a
 
RO326 | Moraviţa | Moraviţa | Moraviţa
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO327 | Moraviţa | Dejan | Dejan
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO328 | Moraviţa | Dejan | Dejan 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO329 | Gătaia | Percosova | Percosova
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO330 | Denta | Rovinita Mare | Rovinita Mare
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, valul este încă vizibil, având o înălțime de 0,25 m până la 0,5 m. Șanțul este de asemenea vizibil, având o adâncime de 0,5 m.
Autenticitate: n/a
 
RO331 | Voiteg | Folea | Folea
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO332 | Liebling | Iosif | Iosif
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO333 | Padureni | Padureni | Padureni
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, valul este încă vizibil, având o înălțime de 0,25 m până la 0,5 m. Șanțul este de asemenea vizibil, menținând o adâncime între 0, 25 și 0,5 m.
Autenticitate: n/a
 
RO334 | Şag | Şag | Şag
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, valul este încă vizibil, având o înălțime de 0,25 m până la 0,5 m. Șanțul este de asemenea vizibil, menținând o adâncime între 0, 25 și 0,5 m.
Autenticitate: n/a
 
RO335 | Timişoara | Timişoara | Timişoara 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ este complet suprapus de orașul Timișoara.
Autenticitate: n/a
 
RO336 | Timişoara | Timişoara | Timişoara 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: Valul de pământ este complet suprapus de orașul Timișoara.
Autenticitate: n/a
 
RO337 | Giarmata | Cerneteaz | Cerneteaz
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, valul este încă vizibil, având o înălțime de 0,25 m până la 0,5 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut.  Au avut loc săpături în anii 2004 și 2010.
Autenticitate: n/a
 
RO338 | Pişchia | Pişchia | Pişchia 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, structura este bine păstrată, din cauza pădurii care este în tranzit. Au fost efectuate săpături arheologice în 1978, dar rezultatele nu au fost încă publicate.
Autenticitate: n/a
 
RO339 | Pişchia | Pişchia | Pişchia 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, structura este bine păstrată, din cauza pădurii care este în tranzit. Au fost efectuate săpături arheologice în 1978, dar rezultatele nu au fost încă publicate.
Autenticitate: n/a
 
RO340 | Fibiş | Fibiş | Fibiş
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, are o înălțime de  0.5-1 m. Șanțul nu mai este vizibil, fiind umplut, șanțul fiind de asemenea bine conservat cu o adâncime de 0,5 m. Cu toate acestea, structura este supusă unei degradări continue din cauza agriculturii intensive.
Autenticitate: n/a
 
RO341 | Maşloc | Maşloc | Maşloc
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector valul are o înălțime de 0.5-1 m, șanțul de asemenea ușor de observat, cu o adâncime de 0.5 m. Cu toate acestea, structura este supusă unei degradări continue din cauza agriculturii intensive.
Autenticitate: n/a
 
RO342 | Maşloc | Alioş | Alioş
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector valul are o înălțime de 1-1.5 m, șanțul, de asemenea, ușor observabil (cu o adâncime de 1 m). Cu toate acestea, structura este supusă unei degradări continue din cauza agriculturii intensive.
Autenticitate: n/a
 
RO343 | Albia Mureşului Sud | Albia Mureşului Sud
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO344 | Jamu Mare | Jamu Mare | Jamu Mare
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO345 | Jamu Mare | Gherman | Gherman
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO346 | Gătaia | Butin | Butin
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO347 | Birda | Berecuţa | Berecuţa
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, rampa are o înălțime de numai 0.25 m, șanțul fiind complet umplut. Agricultura intensă a aplatizat structurile antice.
Autenticitate: n/a
 
RO348 | Birda | Birda | Birda
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate: În acest sector, rampa are o înălțime de numai 0.25 m, șanțul fiind complet umplut. Agricultura intensă a aplatizat structurile antice.
Autenticitate: n/a
 
RO349 | Tormac | Şipet | Şipet
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a 
 
RO350 | Liebling | Cerna | Cerna
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO351 | Sacoşu Turcesc | Otveşti | Otveşti
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO352 | Chevereşu Mare | Dragşina | Dragşina
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO353 | Moşniţa Noua | Albina | Albina
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:în această zonă structura este complet distrusă și nu mai este vizibilă pe teren.
Autenticitate: n/a
 
RO354 | Moşniţa Noua | Moşniţa Veche | Moşniţa Veche
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:în ceastă zonă structura este complet distrusă și nu mai este vizibilă pe teren.
Autenticitate: n/a
 
RO355 | Remetea Mare | Remetea Mare | Remetea Mare
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:în această zonă structura este complet distrusă și nu mai este vizibilă pe teren.
Autenticitate: n/a
 
RO356 | Remetea Mare | Ianova | Ianova
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector, valul este vizibil pe teren, având o înălțime de 0.5 până la 1 m. De asemenea, șanțul are o adâncime de 0.5 m. Cu precădere agricultura intensivă a determinat aplatizarea a rampei.
Autenticitate: n/a
 
RO357 | Pişchia | Bencecu de Jos | Bencecu de Jos
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector, valul este vizibil pe teren având o înălțime de 2 până la 4 m. De asemenea, șanțul are o adâncime între 1 și 2 m.Principalul factor care a contribuit la menținerea unei stări bune de conservare a fost prezența pădurii.
Autenticitate: n/a
 
RO358 | Maşloc | Remetea Mica | Remetea Mica 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector, valul este vizibil pe teren, având o înălțime de 2 până la 4 m. De asemenea, șanțul are o adâncime între 1 ș 2 m.Principalul factor care a contribuit la menținerea unei stări bune de conservare a fost prezența pădurii.
Autenticitate: n/a
 
RO359 | Maşloc | Remetea Mica | Remetea Mica 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector, valul este vizibil pe teren, având o înălțime de 0.5 până la 1 m. De asemenea, șanțul are o adâncime de 0.5 m. Cu precădere agricultura intensivă a determinat aplatizarea a rampei.
Autenticitate: n/a
 
RO360 | Bogda | Charlottenburg | Charlottenburg
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a
 
RO361 | Zăbrani | Chesinţ | Chesinţ 1
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector, valul este vizibil pe teren, având o înălțime de 1 până la 2 m. De asemenea, șanțul are o adâncime de 0.5 m. Cu precădere agricultura intensivă a determinat aplatizarea a rampei.
Autenticitate: n/a
 
RO362 | Zăbrani | Chesinţ | Chesinţ 2
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector, valul este vizibil pe teren, având o înălțime de 1 până la 2 m. De asemenea, șanțul are o adâncime de 0.5 m. Cu precădere agricultura intensivă a determinat aplatizarea a rampei.
Autenticitate: n/a
 
RO363 | Zăbrani | Chesinţ | Chesinţ 3
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Integritate:În acest sector, valul este vizibil pe teren, având o înălțime de 1 până la 2 m. De asemenea, șanțul are o adâncime de 0.5 m. Cu precădere agricultura intensivă a determinat aplatizarea a rampei.
Autenticitate: n/a
 
RO364 | Zăbrani | Neudorf | Neudorf
Dacia Superior | Localizare pa hartă
Val de pământ| Datare : incertă
Selectat: Nu
Autenticitate: n/a